COVID ubytování: S podáváním žádostí o poskytnutí příspěvku pomůže pražským hotelům a penzionům poradna Hospodářské komory a hl. města Prahy

20.07.2020 Miroslav Diro

Pražským podnikatelům působícím v oblasti ubytovacích služeb s novým programem COVID ubytování bude bezplatně pomáhat také specializovaná poradna Hospodářské komory a hlavního města Prahy. Podnikatelé budou moct využít i služby do poradny zapojených právních kanceláří.

Poradnu na adrese ZDE otevřela Hospodářská komora společně s hlavním městem Praha v červnu. Dosud podnikatelé potřebovali odbornou pomoc nejčastěji v souvislosti s programem COVID nájemné, Pětadvacítkou a s nároky zaměstnanců při překážkách v práci. Nově získají také kvalifikované poradenství týkající se programu COVID ubytování, které jim pomůže předejít chybám při podání a zvýšit tak úspěšnost jejich žádosti o příspěvek.

Na poradnu se pražští podnikatelé obracejí např. s dotazy, zda jim může majitel objektu poskytnout slevu na nájemném zpětně nebo zda pražský dopravní podnik má povinnost poskytnout slevu v obchodních prostorech ve vestibulu metra.

Poradit si od pracovníků speciálně vyškolených na problematiku podnikání v době COVID-19 a po ní můžou podnikatelé také osobně, a to ve čtyřech kontaktních místech – v pražském Florentinu, ve Vodičkově ulici, na náměstí Franze Kafky a ve Štefánikově ulici. Hospodářská komora na poradenství tohoto typu zřídila úřední hodiny. Seznam pracovišť ZDE.

Z posledního šetření Asociace hotelů a restaurací vyplývá, že předpokládaná obsazenost hotelů a penzionů v hlavním městě bude během léta výrazně nižší než v ostatních krajích. Obsazenost ubytovacích zařízení v Praze se předpokládá mezi 10 až 20 %. I kvůli tomu pražští provozovatelé ubytovacích zařízení propouštěli více než jejich kolegové v regionech.

Celkem třetina podnikatelů propustila až desetinu svých zaměstnanců, další třetina podnikatelů propustila do 30 % zaměstnanců a 15 % firem uvádí, že už musely propustit až polovinu svých zaměstnanců. Tento stav je daný velkým rozsahem ztrát, kterým budou podnikatelé v Praze čelit, protože jsou většinou závislí na zahraničních turistech a kongresové turistice. Tato skutečnost je také umocněna tím, že Praha dosud tvořila celkem 60 % cestovního ruchu v ČR.

Hospodářská komora také zjišťovala, na co konkrétně podnikatelé v Praze dosud čerpali podporu. Ze šetření vyplynulo, že prostřednictvím záručních programů COVID III a COVID Praha si půjčují peníze hlavně na to, aby mohli svým zaměstnancům uhradit mzdy a odvést za ně povinné odvody státu a zdravotním pojišťovnám. Kromě mezd a odvodů některé firmy použily úvěry také na pokrytí nájemného a další nutné provozní výdaje, tedy na energie, vodné a stočné, internetové a telefonní připojení nebo pohonné hmoty.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/