Čeští podnikatelé na Rakousko-českém hospodářském fóru ve Vídni

19.11.2012

Hospodářská komora České republiky zorganizovala ve spolupráci s WKO (Wirtschaftskammer Österreich) a Velvyslanectvím České republiky ve Vídni Rakousko-české hospodářské fórum. Uskutečnilo se dne 14. listopadu 2012 v rámci doprovodné podnikatelské mise u příležitosti návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Rakousku.

České firmy projevily o kontakty s rakouskými podniky nemalý zájem. Celkem 91 zástupců českých firem mělo jedinečnou možnost navázat podnikatelskou spolupráci se stovkou svých rakouských protějšků. Česká republika i Rakousko se historicky těší velmi dobrým obchodním vztahům a mezi oběma zeměmi panuje v této oblasti velký soulad. „Je vidět, že obchodu v Rakousku se velmi daří. Domnívám se, že nejdůležitější je to, aby spolupráce mezi Českem a Rakouskem kvetla zejména v příhraničí. Navíc se od Rakouska můžeme i učit, a to především ve službách,“ řekl na Rakousko-českém hospodářském fóru Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky. Zároveň vyzdvihl potřebu dokončení dopravní infrastruktury, sjednocování informačních toků ve vzdělávání či vzájemného evropského uznávání kvalifikací.

Čeští exportéři zvýšili za 9 měsíců vývoz o 8 % z 2,1 bil. Kč na 2,3 bil. Českému exportu se obrovským způsobem daří a aktuální statistiky potvrzují dlouholetý fakt, že české podniky mají v zahraničí mnoho co nabídnout, a to nejen ty velké, ale i střední, na které cílí Exportní strategie 2012-2020. Zvyšování povědomí exportérů o službách a různých formách exportní podpory je tradičním předmětem zájmu Hospodářské komory ČR společně s usnadňováním vstupu na zahraniční trhy mimo jiné i prostřednictvím zahraničních podnikatelských misí. Právě při příležitosti těchto setkání mají české firmy jedinečnou možnost získat cenné obchodní kontakty či uskutečnit první kroky v rámci budoucí obchodní spolupráce.

Nejinak tomu bylo i v případě doprovodné podnikatelské mise u příležitosti návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Rakousku. “Dohodli jsme se na pokračování v detailnějších jednáních s rakouskou firmou zajišťující dílčí fáze přípravy mimoevropských projektů. Oba dva, tedy my i náš potencionální partner, jsme přesvědčeni, že existuje možnost využití našich služeb jako součásti jejich portfolia,” uvedl Petr Polách, Business Development Manager, Corinth Investment, s.r.o. Firmy hodnotily nejen bilaterální jednání, ale i organizační zajištění velmi kladně. „Je potřeba vyzdvihnout organizační zajištění, které naše firma hodnotí velmi pozitivně. Nejzajímavější jednání pro nás bylo asi s firmou BERTSCH, v oblasti energetiky. Právě s touto firmou se nám rýsuje budoucí možnost spolupráce,“ řekl Ján Sovjak, ředitel exportu, JSP, s.r.o. Dalším, kdo v Rakousku navázal hned dva cenné kontakty, byla i společnost ALUMISTR, s.r.o. Jiné firmy naopak své kontakty obnovily a oživily s možností společných aktivit na třetích trzích.

Hospodářská komora České republiky otevírá dveře českým podnikatelům do zahraničí. HK ČR dlouhodobě pomáhá českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informuje je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporuje vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí a umožňuje jim účast na nejrůznějších mezinárodních akcích určených nejen pro malé a střední podnikatele

  

  

  

  

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/