Pravidla geoblockingu nabývají účinnost 3. prosince

26.11.2018

Nařízení o zákazu geoblockingu nabývá účinnosti dne 3. prosince 2018.  Cílem nařízení, jež posílí práva spotřebitelů i podnikatelů jakožto koncových uživatelů zboží či služeb, je zajistit, aby zákazníci, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni, pokud jde o přístup ke zboží či službám, cenu, podmínky prodeje či platební podmínky, s výjimkou případů, kdy je to objektivně opodstatněno z důvodů, jako je odvod DPH nebo ochrana určitého veřejného zájmu. Nejčastější dotazy týkající se nařízení uvádí na svých stránkách Ministerstvo průmyslu a obchodu.