Ocenění Hospodářské komory České republiky

Hospodářská komora České republiky uplatňuje systém oceňování osobností, institucí a organizací, které přispěly k podpoře podnikání a k činnosti HK ČR, ať již v zahraničí nebo v České republice. Pro tyto účely využívá několik druhů ocenění, které jsou uvedeny níže. Hospodářská komora České republiky vydala základní pravidla pro udělování jednotlivých ocenění Hospodářské komory České republiky.

Merkurovy medaile

Merkurova medaile byla zavedena v roce 2013 u příležitosti 20. výročí založení HK ČR a stala se následně nástrojem oceňování osobností,

Více

Řád Vavřínu

Řád Vavřínu má za cíl ocenit významné domácí i zahraniční osobnosti, které pozitivně ovlivňují naši společnost. Jednotlivé osobnosti jsou nominovány

Více

Čestný člen

Hospodářská komora České republiky ve snaze o vytvoření nástroje pro morální ocenění osobností a institucí, které se významnou měrou zasluhují

Více