Operační programy 2014+

Poslední verze OPPIK

12.03.2014

Pátá verze Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. GEM a OPPIK

Více

S3 strategie

20.01.2014

MŠMT představilo první část strategie inteligentní specializace, která je klíčovou podmínkou pro čerpání prostředků EU na OP VVV a OP PIK.[…]

Více

Nařízení Evropské komise

07.01.2014

Platná znění nařízení Evropské komise k Evropským strukturálním a investičním fondům na období 2014-2020 v českém jazyce.   Anglická znění jsou k dispozici zde.

Více

Projektové záměry v OP LZZ

12.12.2013

Na základě jednání sociálních partnerů se zástupci MPSV k současnému Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo ze strany MPSV nabídnuto, abychom[…]

Více
1 2