Aktuality z legislativy

FELIX

Antidumping, jízdní kola

04.09.2019

Informujeme o úplném znění nařízení, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU)[…]

Více

Zákon o zpracování osobních údajů

04.06.2019

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je přímo použitelným právním předpisem (práva a povinnosti plynou přímo z nařízení). Nehledě na[…]

Více
1 2 3 4 5