Zelená kniha o adaptaci a boji proti dopadům klimatických změn

04.07.2007

Klimatické změny jsou fenoménem, kterému věnuje Evropská unie značnou pozornost. Na jedné straně je potřeba jim příslušnými nástroji zamezovat (např. systém obchodování s emisemi) a na straně druhé je potřeba se adaptovat na změny způsobené měnícím se klimatem. Klimatickými změnami je ovlivněna řada sektorů – zemědělství, vodní hospodářství, ochrana přírody, rybolov, apod.

Komise v zelené knize nastiňuje možné přístupy a integraci tohoto komponentu do evropských politik včetně podpůrných programů.

Komise k Zelené knize organizovala 3. července v Bruselu veřejné slyšení. Následně vyhlásí i internetovou konzultaci s uzávěrkou v listopadu 2007. 

 

Další informace

 

Zelená kniha

Zdroj: CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU, www.cebre.cz

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/