Zákonodárci jednali s podnikateli v Brně

20.10.2011

Ve znamení konkurenceschopnosti a podpory aktivit členských firem RHK Brno ale také ostatních podnikatelských subjektů brněnského regionu se neslo setkání 63 podnikatelů s poslanci a senátory 19.10.2011 jako jedné z podpůrných aktivit RHK Brno pro firmy, zahájené předsedou RHK Brno Miroslavem Hoškem. Přítomní poslanci František Sivera, Jeroným Tejc, David Šeich a Jan Husák se věnovali komunikaci aktuálních témat jako nadcházející změny v DPH a velmi živě byla též diskutována a přítomnými odmítnuta záležitost zaměstnaneckých stravenek. Svůj pohled na věc také vyjádřil Miloš Škrdlík, zástupce potravinářského maloobchodu, kdy ve své řeči zmínil negativní dopady používaní stravenek pro prodejny potravin.

Toto setkání ale nebylo prvním a zdaleka ani posledním počinem RHK Brno v této věci. I při pohledu do minulosti lze spatřit jasné zaměření aktivit brněnské komory tímto směrem. Namátkou je možné zmínit nedávno konané setkání s významnými investory brněnského regionu pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky 15.září 2011 za účasti více než 70 představitelů významných firem. Hostem tohoto setkání byl také ředitel Americké obchodní komory v ČR.

Ne všechno ale lze obsáhnout na ryze pracovních setkáních a proto RHK Brno pozvala své členy a jejich hosty také k jednáním neformálním do srdce Drahanské vrchoviny na 46.Podnikatelské setkání kde byla konkurenceschopnost rovněž jedním ze stěžejních témat 223 účastníků. V tomto případě bylo zaměření zejména na problematiku přeshraniční-rakouský trh.

Dalším logicky navazujícím projektem RHK Brno je seminář Aktuální možnosti podpory podnikání v roce 2012 jež se bude v sídle úřadu konat 7.12.2012.

Lze tedy říci, že zájem na konkurenceschopnosti brněnských firem je stěžejním cílem celého týmu RHK Brno.

 

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/