Zahraničních turistů přijelo do Česka více než loni

11.07.2007

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na nepodložené zprávy v médiích, které informují o poklesu počtu zahraničních turistů v České republice. Na základě výsledků pravidelného šetření Českého statistického úřadu v hromadných ubytovacích zařízeních lze potvrdit opačný trend.

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na nepodložené zprávy v médiích, které informují o poklesu počtu zahraničních turistů v České republice. Na základě výsledků pravidelného šetření Českého statistického úřadu v hromadných ubytovacích zařízeních lze potvrdit opačný trend. Ze statistického zjišťování vyplývá, že počet zahraničních turistů ubytovaných v těchto ubytovacích zařízeních v České republice v prvním čtvrtletí  2007 dosáhl 1,204 milionů osob, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představuje nárůst o 7,9 %. Tradičně největší zájem zahraničních turistů byl o Prahu, kterou v prvním čtvrtletí 2007 navštívilo 691 604 osob (nárůst proti stejnému období minulého roku o 11,5 %). Výsledky z šetření Českého statistického úřadu jsou zveřejňovány čtvrtletně. Údaje za druhé čtvrtletí 2007 zveřejní Český statistický úřad v srpnu 2007. Cestovní ruch má značný význam pro ekonomiku České republiky – lze ho vyčíslit výší devizových příjmů ČR z  příjezdového cestovního ruchu. V prvním čtvrtletí 2007 tyto příjmy dosáhly hodnoty 24,8 mld. Kč a jejich nárůst proti stejnému období minulého roku představuje 8,3 %. V prvním čtvrtletí 2007 podíl devizových příjmů činil na HDP 3,0 % a na exportu 4,2 %.  Dalším významným zdrojem údajů o cestovním ruchu je šetření příjezdového cestovního ruchu zadané ministerstvem pro místní rozvoj, které probíhá přímo na hraničních přechodech a podává přehled o struktuře zahraničních návštěvníků a o výši a struktuře jejich výdajů v České republice. Z výsledků za rok 2006 vyplývá, že tři čtvrtiny zahraničních turistů přijíždí do České republiky individuálně, přibližně každý desátý využívá služeb cestovní kanceláře. Třetina ze všech zahraničních turistů přicestovala v roce 2006 do České republiky poprvé. Oproti roku 2005 se zvýšil počet zahraničních turistů navštěvujících Českou republiku několikrát do roka. Cestovní ruch je rychle rostoucí odvětví, které má velký vliv na regionální rozvoj a významně přispívá k vytváření pracovních příležitosti, a to i pro občany s nižší kvalifikací. Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje rozvoj cestovního ruchu od 2. poloviny 90. let. 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/