Zahraniční sekce HK zřídila dva nové smíšené hospodářské výbory, a to pro Ruskou federaci a Emirát Katar

23.10.2020 Jiří Hansl, Petr Talafús

Smíšené hospodářské výbory mají za hlavní cíl rozvíjet vztahy s příslušným státem, jejich předsedové jsou především úspěšnými podnikateli a znalci daného teritoria. Díky svým kontaktům a zkušenostem mohou pomoci proniknout na daný trh i dalším českým firmám, jsou tak prodlouženou rukou Hospodářské komory v relaci s danou zemí.

Jmenovací dopisy z rukou viceprezidenta HK ČR Radka Jakubského a předsedy zahraniční sekce Ilji Mazánka ve čtvrtek 22. října převzali za Česko-ruský smíšený hospodářský výbor člen představenstva HK ČR a reprezentant Asociace textilního a kožedělného průmyslu Stanislav Sedláček a za Česko-katarský smíšený hospodářský výbor Vladimír Cnota, zkušený podnikatel s kontakty na vyšší patra katarské státní správy. V případě Ruské federace se nový předseda chce zasadit o účinnější prezentaci českých firem především v regionech a zintenzivnit vztahy s vedením komor a municipalit v perspektivních oblastech (např. Jekatěrinburg).

V případě Kataru se předseda a jeho výbor chtějí zaměřit na katarské investice do kvalitních projektů českých firem a také ke zvýšení podílu českých exportérů na katarském trhu, který je velmi konkurenční a náročný, na druhou stranu otevřený a solventní. V Kataru nemá Česká republika rezidentní zastupitelský úřad, proto působení Česko-katarského smíšeného hospodářského výboru může pomoci českým firmám přiblížit tuto významnou zemi Perského zálivu.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/