Výzva – Stanice integrovaného záchranného systému – IROP

12.07.2016

 

Ke dni 1. 7. 2016 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášené výzvě č. 36 zaměřené na zjištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Žádosti je možné podávat do 31. 12. 2017 do 16 hod. nebo do vyčerpání alokace. Alokace výzvy je cca 2 mld.Kč. Cílem výzvy je zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

 
Typy podporovaných projektů
Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
 
Oprávnění žadatelé:·         Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR;·         hasičské záchranné sbory krajů;·         Záchranný útvar HZS ČR;·         obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně);·         Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR;·         krajská ředitelství Policie ČR;·         kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;·         státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností. 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
·         organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace – 0 %·         kraje, obce – 10 % 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých: 300 000 000 Kč
Jedná se o průběžnou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 36

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/