Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. – IROP

02.05.2016

 

Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. – IROPKe dni 4. 5. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 28 zaměřené na Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.SkrýtŽádosti je možné podávat do 27. 12. 2017 do 15hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 1,03 mld. Kč
Typy podporovaných projektů
 
·         Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.·         Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra s vazbou na nově pořízený nebo modernizovaný informační systém).·         Informační systémy v souvislosti s centry sdílených služeb.·         Elektronizace podpůrných procesů. 
 
Oprávnění žadatelé:
·         Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,·         Obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 
Kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi – 10 %
Organizace zakládané obcemi, organizace zakládané kraji – 15 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých:
·         Kraje - 100 000 000 Kč·         Organizace zakládané nebo zřizované kraji  - 20 000 000 Kč·         Obce - 30 000 000 Kč·         Organizace zakládané nebo zřizované obcemi - 15 000 000 Kč·          Jedná se o průběžnou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
·         Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.·         Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb.·         Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů. 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/