Výzva – Sociální podnikání – OP Z

12.07.2016

 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byla vyhlášena výzva č. 67 zaměřená na podporu sociálního podnikání, kde podporovanými aktivitami jsou vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik, vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podniku a provozování sociálního podnikání. Cílovými skupinami pro tuto výzvu jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, osoby po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení a azylanti do 12 měsíců od získání azylu. Podporované aktivity (typy projektů):·         Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik·         Vytvoření a zachování pracovních míst·         Vzdělávání zaměstnanců·         Marketing sociálního podniku·         Provozování sociálního podnikání 
Cílové skupiny:·         Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané·         Osoby se zdravotním postižením·         Osoby po výkonu trestu·         Osoby opouštějící institucionální zařízení·         Azylanti do 12 měsíců od získání azylu  
Oprávnění žadatelé:
·         OSVČ·         Nestátní neziskové organizace;·         Obchodní korporace
Výše způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 6 000 000 Kč
Maximální míra dotace je 85 % z celkových způsobilých výdajů. 15 % z celkových způsobilých výdajů hradí vždy příjemce dotace.
Dotace je poskytována v režimu de minimis.
 
Příjem žádostí:
·         31. května 2016 – 30. září 2016

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/