Výzva na 127 milionů z programu EQUAL

01.10.2007

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Programu Iniciativy Společenství EQUAL vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Program spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. K dispozici jsou téměř 44 miliony eur (1,4 miliardy korun). Prostředky jsou určeny na vývoj a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. V této výzvě by mělo být rozděleno 127 milionů korun.

Předložené projekty se musí zaměřovat na šíření a prosazování nově vyvinutých nástrojů v oblasti zlepšování zaměstnatelnosti, rozvoje podnikání, podpory adaptability, rovné příležitosti mužů a žen a pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce. Aktivity mohou zahrnovat vyhodnocování inovací, porovnávání dosažených výsledků s výsledky dnešních přístupů uplatňovaných v tuzemsku nebo v jiných členských státech unie, rozšiřování inovací, zviditelnění a přenos získaných zkušeností. Projekty poběží až do srpna příštího roku.

Realizátory projektů jsou tzv. rozvojová partnerství, tedy dobrovolná sdružení právnických osob, které se společně podílejí na projektových aktivitách.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/