Výhled příležitostí k dodávkám do Alžírska při jeho rozvoji využití obnovitelných zdrojů energie

27/04/2018

V Alžírsku má být energetickým regulačním úřadem do několika měsíců vyhlášen první tendr na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a další mají následovat. Do roku 2030 se takto plánuje dosáhnout 22 tis. MW instalovaného výkonu, což představuje významnou příležitost pro zahraniční a tedy i české firmy při dodávkách elektrických zařízení a zakládání společných podniků v Alžírsku na jejich výrobu.

Alžírský energetický regulační úřad (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz) oznámil, že během několika měsíců vyhlásí první tendr na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s tím, že další tendry budou následovat. Tento krok spadá do rámce celkového alžírského plánu dosáhnout 22 tis. MW instalovaného výkonu v takových zařízeních do roku 2030, převážně v solárních jednotkách o výkonu kolem 100 MW. Uvedených 22 tis. MW by potom mělo představovat 37 % instalovaného výkonu všech elektráren v zemi a na celkové výrobě elektřiny by se obnovitelné zdroje energie měly podílet 27 %. Podrobnější informace o zmíněném plánu jsou uvedeny na internetové stránce www.energy.gov.dz alžírského ministerstva energetiky pod nadpisem „Programme National des Energies Nouvelles et Renouvelables“.

Tento plán rozvoje alžírské energetiky představuje další významnou příležitost pro zahraniční a tedy i české firmy k dodávkám elektrických zařízení a zejména zakládání společných výrobních podniků v Alžírsku, jelikož důraz bude kladen zároveň na rozvoj domácí výroby potřebných zařízení.

Oznámení alžírských tendrů lze prohledávat v různých internetových databázích, například na internetových stránkách www.algeriatenders.com nebo www.DZtenders.com, a to s orientačním přístupem zdarma a plným na předplatné. Vybraná oznámení tendrů s delší lhůtou pro podávání nabídek vkládá ZÚ k publikaci na internetovém portálu www.businessinfo.cz v kapitole Teritoriální informace a podkapitole Alžírsko.

Autor: Václav Žilka, ekonomický rada, Velvyslanectví ČR Alžír

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/