Vybrané výsledky z jednání vlády 22.6.

25.06.2020
  • Vláda projednala a schválila bod „Přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě“. Přijetím tohoto opatření mají držitelé krátkodobého schengenského víza, sezónního víza a mimořádného pracovního víza možnost prodloužit povolení k zaměstnání v ČR až do 16. září. A to za předpokladu, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah. Dle předchozího usnesení platila pro výše uvedené cizince povinnost opustit území ČR nejpozději do 16. července.
  • Dále vláda schválila Program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů postižených celosvětovým šířením onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-COV-19 nazvaný „COVID-KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY“. Podpora bude realizovaná formou dotace a kreativních voucherů pro podnikatelské subjekty. O dotaci se žádá v souvislosti se zrušenými kulturními akcemi za období od 10. března do 31. srpna 2020 a bude vyplácena ve výši 50 % způsobilých výdajů ex post maximálně ve výši 5 mil. Kč.
/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/