Vláda schválila jednu z priorit ministra Pospíšila, elektronický platební rozkaz

18.06.2007

Vláda na svém dnešním zasedání schválila novelu občanského soudního řádu. Ta navrhuje zavést do našeho práva novinku v podobě elektronického platebního rozkazu, která je jednou z priorit ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Je to nástroj pro řešení sporů o peněžité pohledávky, který má urychlit rozhodovací proces a ulehčit práci soudům.

Institut elektronického platebního rozkazu navazuje na stávající rozkazní řízení a počítá se zavedením elektronického formuláře, který žalobce vyplní, podepíše zaručeným elektronickým podpisem a odešle soudu. Jedinou podmínkou pro zahájení řízení a vydání elektronického platebního rozkazu je zaplacení soudního poplatku a správné vyplnění formuláře. Při splnění všech náležitostí vydá soud automatizovaně elektronický platební rozkaz. „V současné době dochází k nárůstu tzv. nesporných pohledávek a do budoucna lze očekávat další zvýšení počtu žalob. Protože nebude potřeba při vydávání elektronických platebních rozkazů zásahu soudce či jiného soudního úředníka, budou se tito lidé moci zabývat jinou agendou a soudní proces se díky tomu zrychlí,“ říká ke schválenému návrhu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Řízení u soudu má být zkrácené, bez jednání, dokazování a bez slyšení žalované strany. Žalovaný ale nebude zbaven možnosti ochrany, ta se pouze přesune do stádia po rozhodnutí, kdy se může rozmyslet, zda proti rozhodnutí podá námitku či odpor nebo jej akceptuje. Žalovaný bude moci podat odpor ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu. V takovém případě soud platební rozkaz zruší a podobně jako v situaci, kdy se nepodaří platební rozkaz doručit, postoupí spis obecnému soudu, který nařídí jednání. Elektronické platební rozkazy budou vydávat věcně a místně příslušné soudy. Vedle elektronického platebního rozkazu bude i nadále existovat písemný platební rozkaz a směnečný (šekový) platební rozkaz, které budou fungovat stejně jako v současnosti. Bude na volbě žalobce, který ze způsobů použije, aby se domohl svého práva. Pokud novela občanského soudního řádu, která elektronický platební rozkaz zavádí, projde oběma komorami Parlamentu a podepíše jej prezident, začne platit od 1. ledna 2008.                                                                                 
Zdroj:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Zuzana Kuncová, tisková mluvčí

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/