V okrese Havlíčkův Brod chybí kvalifikovaní zaměstnanci

08.11.2007

Nedostatek zaměstnanců avizovaný z mnoha regionů České republiky pociťují i firmy v havlíčkobrodském okrese. V úterý 30. října se konala v Kulturním domě Ostrov již tradiční Přehlídka středních škol. Akce, která má pomoci žákům při volbě budoucího povolání se těšila velkému zájmu žáků i rodičů. Pro zajištění dostatečných a objektivních informací pro návštěvníky provedli pracovníci Institutu trhu práce při Hospodářské komoře ČR podrobnou analýzu trhu práce v regionu a připravili prezentační materiály pro přehlídku.

Při samotné akci uskutečnili diskusní bloky se zástupci jedenácti významných firem v regionu. Některé firmy se nemohly přímo zúčastnit, a tak zaslaly svá vyjádření k problematice lidských zdrojů předem. Zkušenosti zaměstnavatelů korespondují s tím, co naznačují statistiky uchazečů o práci a přehledy volných pracovních míst, které vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Žebříček nejhledanějších profesí v okrese vedou šičky a svářeči. Dále chybí všechny stavební profese v čele se zedníkem, elektrikářem a tesařem, a všechny strojírenské profese kovodělníků a obsluha NC strojů. Lidé chybí v polygrafickém průmyslu, kamenoprůmyslu a ve sklářství. Velká nouze je i o kvalitní techniky ve strojírenství, konstruktéry, elektroprojektanty, technology, stavbyvedoucí, mistry a logisty se znalostí jazyků. Jak říkají personalisté firem, technicko-hospodářských pracovníků je dost, ale nemají požadované odbornosti. 

Rodiče by se měli více seznamovat s budoucností jednotlivých profesí a dobře rozmýšlet, jaké studium svým nerozhodnutým dětem doporučí, aby po několika letech neskončily v evidenci nezaměstnaných. Velmi krátkozraké je řídit se jen vzdáleností učiliště či školy od místa bydliště. Některé podniky již dnes poskytují stipendia a ostatní o tom vážně uvažují. Postesknutím, které pracovníci Institutu trhu práce od zaměstnavatelů často slyšeli, je kvalita absolventa. Někteří absolventi neumí to, co jejich výuční list deklaruje. Pro zaměstnavatele jsou přitom rozhodující právě schopnosti a dovednosti vykonávat profesi, dekret je až na druhém místě. 

Příkladem oborů, které jsou nyní na současném trhu práce problematické, jsou například prodavači, kuchaři nebo číšníci. Pohled do statistik uchazečů o zaměstnání MPSV jednoznačně informuje o jejich přebytku. Jsou to povolání potřebná dnes i v budoucnosti, ovšem jen v přiměřeném počtu. Přesto i pro tyto profese je v evidenci řada vhodných volných míst, která však zůstávají neobsazena. 

Zaměstnanci Institutu trhu práce při Hospodářské komoře ČR disponují celou řadou materiálů, které mohou rodičům i žákům výběr povolání usnadnit a jsou ochotni kdykoli tyto informace zdarma poskytnout. Navíc jsou v kontaktu se zaměstnavateli v regionu a mají přehled jak o školách, tak o možném uplatnění absolventů ve firmách v okrese. Pro zlepšení situace plánují i exkurze žáků do některých podniků v regionu. 

Pilotní systémový projekt Institut trhu práce realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu s dalšími partnery, kterými jsou Hospodářská komora ČR, Národní vzdělávací fond a úřady práce v pěti krajích České republiky. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření a modernizace služeb zaměstnanosti.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/