V obchodě s Malajsií se nedaří snížit záporné saldo

18.10.2007

Podnikatelská mise malajsijských firem do ČR je jednou z akcí na podporu vzájemné obchodní spolupráce. Uskuteční se v týdnu od 22. října. Jde o firmy zastupující průmysl pěstování a zpracování kaučukovníku a souvisejícího gumárenského průmyslu. Misi organizuje Ministerstvo plantážních odvětví a komodit Malajsie ve spolupráci s Velvyslanectvím Malajsie v Praze, Hospodářskou komorou ČR a Malajsijskou radou na podporu exportu gumárenských výrobků. Malajsijskou misi vede ministr pro resort průmyslových plodin a komodit J. E. Datuk Peter Chin Fah Kui.

 

Podnikatelská mise malajsijských firem do ČR je jednou z  akcí na podporu vzájemné obchodní spolupráce. Uskuteční se v týdnu od 22. října. Jde o firmy zastupující průmysl pěstování a zpracování kaučukovníku a souvisejícího gumárenského průmyslu. Misi organizuje Ministerstvo plantážních odvětví a komodit Malajsie ve spolupráci s Velvyslanectvím Malajsie v Praze, Hospodářskou komorou ČR a Malajsijskou radou na podporu exportu gumárenských výrobků. Malajsijskou misi vede ministr pro resort průmyslových plodin a komodit J. E. Datuk Peter Chin Fah Kui.

Vzájemná výměna zboží mezi Českou republikou a Malajsií od roku 2003 stále roste. Nedaří se však podstatněji snížit záporné saldo obchodní bilance, přestože české vývozy od roku 2003 vzrostly o 85 procent. Pasivní bilanci má na svědomí dovoz komponentů a dílů k výrobě a montáži počítačů v tuzemsku. Potenciál pro větší expanzi českých vývozů existuje, což dokazují probíhající jednání významných podnikatelských subjektů z obou zemí.

Nejvýznamnější český vývoz do Malajsie tvoří elektrotechnika, konkrétně hlavně diody, tranzistory a polovodiče. Dále pak parní turbíny a osobní automobily Škoda. Významnou vývozní skupinou je také spotřební zboží, hlavně nábytek.

Pokud jde o dovozy z Malajsie do ČR, nejvýznamnější skupinou je opět elektrotechnika, prakticky se jedná o součástky pro výrobu počítačů a dalších elektronických zařízení, jako jsou integrované obvody, diody, tranzistory a polovodiče. Druhou nejvýznamnější dovozní skupinou jsou suroviny, což v tomto případě znamená surový kaučuk.

Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostla vloni meziročně vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií o 29,8 procenta (v dolarovém vyjádření). Český vývoz přitom klesl o 3,4 procenta a dosáhl 56 milionů dolarů, zatímco dovoz vzrostl o 33,9 procenta na 635,6 milionu dolarů.

Malajsie patří s Čínou a Japonskem k největším obchodním partnerům Česka v Asii. Z hlediska celkového objemu našeho zahraničního obchodu patří Malajsii 29. místo co do obratu, 23. místo v importu a 55. místo v exportu.

Také Česká republika patří z pohledu Malajsie k významným obchodním partnerům ve střední Evropě. Podle obchodního obratu zaujímá podle malajsijských statistik druhé místo za Maďarskem. V regionu střední a východní Evropy je největším partnerem Malajsie Ruská federace. Celkově je Česko v pořadí obchodních partnerů Malajsie na 48. místě.

Malajsijský trh představuje 26 milionů obyvatel. Odbyt na něm najdou jak samostatné výrobky, tak i investiční celky. Mezi perspektivní obory patří energetika, čističky a úpravny vody, technologie pro chemický průmysl, strojírenská technika (obráběcí stroje, balicí stroje pro potravinářský průmysl, textilní stroje), dopravní systémy, speciální technika a elektronika. Mezi priority Malajsijské vlády patří například obory jako zdravotnická technika a přístroje nebo biotechnologie. Tam má Česká republika jak know how, tak výrobní zkušenosti.

Lze očekávat, že současné aktivity některých českých firem na malajsijském trhu budou v krátké době materializovány a český export se zvýší. Jde například o výstavbu chemického provozu nebo o dodávky speciální elektroniky. Jedná se i o projektu velkého rozsahu v oblasti vodního hospodářství.

K podpoře vzájemné obchodní a hospodářské spolupráce přispěla Národní výstava ČR, která se konala letos v březnu v Kuala Lumpur Convention Centre za přítomnosti téměř tří desítek českých firem a institucí.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/