V Česku chybějí vyučenci i vysokoškoláci

26.09.2007

„Pokud si chce Česká republika udržet svou pozici na evropském trhu práce, musí investovat do pomaturitního studia, celoživotního vzdělávání, výuky jazyků. S levnou pracovní silou nevystačí, protože i v rámci Evropské unie jsou dnes státy, které mají pracovní sílu levnější,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer. Vycházel z poznatků Analýzy trhu práce 2000 až 2006, kterou vypracoval jeho úřad.

Z hlediska mezinárodního srovnání je průměrná hodinová mzda v tuzemsku (109 korun v roce 2006) sice výrazně nižší než v zemích západní Evropy, ale vyšší než ve většině států, které do unie vstoupily od roku 2004.

Z analýzy ČSÚ vyplývá, že Česko = stát středoškoláků. Podíl populace ve věku dvacet až 24 let s ukončeným alespoň vyšším středním vzděláním (absolventi středních škol, učilišť, vyšších odborných a vysokých škol) je nejvyšší ze všech členských států Evropské unie. V tuzemsku činí 91,8 procenta, v EU 27 je 77,8 procenta. Podrobnější rozbor této velké skupiny však už tak přívětivé informace nedává. Podnikatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalifikované vyučené pracovní síly a absolventů technických oborů. Podle zjištění statistiků Česko neoplývá vysokoškolsky vzdělanými pracovníky vůbec. Přestože se podíl absolventů vysokých škol včetně vyšších odborných zvyšuje, Česko stále podstatně zaostává za ostatními státy unie. Stejná situace je, i pokud jde o schopnost zaměstnanců zapojovat se do dalšího vzdělávání. Česká republika zaostává i z hlediska možností zvyšování kvalifikace pracujících. Podíl 25 až 64letých účastnících se nějaké formy vzdělávání byl vloni zhruba na polovině průměru zemí EU 15.

Z porovnání ukazatelů Eurostatu o průměrném počtu cizích jazyků, které se žáci v jednotlivých zemích učí, vyplývá, že Česko je jednou ze tří zemí EU, kde se žáci na základním stupni učí jen jeden cizí jazyk.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/