USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 262

20.03.2020 Tiskové oddělení

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 6 odst. 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vláda

  1. schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečné činné (dále jen „OSVČ“) – ošetřovné;
  2. ukládá
  3. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I tohoto usnesení, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba,
  4. obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I tohoto usnesení, a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu;
  • zmocňuje místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmínek, doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I tohoto usnesení.

 

Provedou:

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu

a ministr dopravy,

obecní živnostenské úřady

 

Ing. Andrej Babiš