Usnesení Imunitního a mandátového výboru Senátu PČR ze dne 14.6.2007

15.06.2007

Výbor vyslovuje znepokojení nad okolnostmi vyšetřování kauzy senátora Jiřího Čunka, a to zejména z těchto důvodů:

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKYSENÁT6. funkční období14. USNESENÍMANDÁTOVÉHO A IMUNITNÍHO VÝBORUz 8. schůze konané dne 14. června 2007             Výbor 

I. vyslovuje znepokojení nad okolnostmi vyšetřování kauzy senátora Jiřího Čunka, a to zejména z těchto důvodů:

  • v žádosti Policie ČR o zbavení imunity byly Senátu Parlamentu ČR poskytnuty neúplné informace,
  • aktivity vyšetřujících týmů podle zveřejněných informací výrazně přesáhly věcný a časový rámec údajného trestného činu, pro který byl senátor Jiří Čunek vydán k trestnímu stíhání,
  • Policie ČR si bez jakéhokoliv relevantního zdůvodnění vyžádala (a také dostala) údaje o přítomných hostech v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR při jednání o vydání senátora Jiřího Čunka k trestnímu stíhání;

II. konstatuje, že procesní prostředky použité Nejvyšším státním zastupitelstvím jsou adekvátní a napravují některé z uvedených nedostatků; III. ukládá předsedovi výboru senátorovi Jiřímu Pospíšilovi vyžádat vrácení dokumentů, které byly neoprávněny požadovány a vydány Kanceláří Senátu a jsou pravděpodobně součástí vyšetřovacího spisu.  Jiří Pospíšil v.r.předseda výboru  Jaromír Volný v.r.ověřovatel výboru

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/