Upozornění na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob

03.01.2019

Závěrem roku 2018 byla Parlamentem České republiky schválena poslanecká novela zákona č. 235/2004 Sb., kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 procent na 10 procent.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tz-2018/10procentni-sazba-dph-u-hromadne-dopravy-9520

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/