Týdenní přehled v institucích EU

06.11.2018

Shrnutí nejdůležitějších událostí 5.11. – 11.11.2018

V úterý proběhne zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci. Ministři budou projednávat daň z digitálních služeb, reformu pravidel zdanění příjmů právnických osob, správu rozpočtu EU, statistiku EU a podzimní zasedání skupiny G20 a MMF.

Ve středu Evropská komise přijme sdělení o komplexním rámci Evropské unie týkajícím se endokrinních disruptorů.

Ve středu proběhne v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky schůze Výboru pro evropské záležitosti, kde se bude projednávat například ochrana před kybernetickými bezpečnostními incidenty či směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Ve středu proběhne v Senátu parlamentu České republiky zasedání Výboru pro záležitosti Evropské Unie, kde se bude projednávat například program Digitální Evropa na období 2021-2027 či program InvestEU.

V pátek bude v rámci Rady EU zasedat Rada pro zahraniční věci (obchod), která bude projednávat modernizaci WTO, dohody o volném obchodu, návrh týkající se prověřování přímých zahraničních investic, horizontální nařízení o dvoustranných ochranných opatřeních, nástroje k ochraně svých klíčových technologií před strategickými hrozbami či vývoj obchodních vztahů EU se Spojenými státy.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/