Tři členské firmy OHK Hodonín získaly Cenu Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2007

12.11.2007

Pro Jihomoravský kraj byl vyhlášen již 6. ročník „Spokojený zákazník Jihočeského kraje“. Soutěž je vypsána vždy pro všechny obory podnikání a vždy pro celý region příslušného kraje. Ocenění je udělováno firmám vyhodnoceným na základě návrhů podaných zástupci místních nebo podnikatelských samospráv, členy SČS nebo na základě výsledků vyhlášeného šetření „spokojený zákazník“ provedeném účelově v rámci aktivit SČS.

V pondělí 12. listopadu 2007 od 11.00 hodin probíhá na Krajském úřadu Jihomoravského kraje (Žerotínovo náměstí 3/5, Brno) předávání Cen Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2007. V letošním roce tyto ceny získaly i tři členské firmy OHK Hodonín: ČSAD Kyjov, a.s., STAK-D, s.r.o. Domanín a Chemila, s.r.o. Hodonín.

Pro Jihomoravský kraj byl vyhlášen již 6. ročník „Spokojený zákazník Jihočeského kraje“. Soutěž je vypsána vždy pro všechny obory podnikání a vždy pro celý region příslušného kraje.
Ocenění je udělováno firmám vyhodnoceným na základě návrhů podaných zástupci místních nebo podnikatelských samospráv, členy SČS nebo na základě výsledků vyhlášeného šetření „spokojený zákazník“ provedeném účelově v rámci aktivit SČS. Vyhodnocení návrhů provádějí Odborné regionální komise pro ochranu spotřebitele složené ze zástupců zainteresovaných stran. Ocenění se uděluje na 2 roky (platnost do 31.12.2009). Předsednictvo SČS v souvislosti s vyhlášením zadává regionálním kontaktním místům pokyn k provedení šetření „spokojený zákazník“ – cílené šetření v regionu o kvalitě poskytovaných služeb.

Profily oceněných firem

 
1. STAK-D, spol. s r. o. Domanín, adresa: 696 83 Domanín 212, tel: (+420) 518 388 568, Fax: (+420) 518 388 228, e-mail: stak-d@stak-d.cz, www.stak-d.cz
Aktivity firmy lze rozdělit do 4 základní oblastí: střešní konstrukce, stolařské práce, stavební práce a okna. Firma STAK-D, spol. s r.o. byla založena v roce 1993. Jde o ryze českou firmou vlastněnou jediným společníkem panem Josefem Šlahůnkem, který je zároveň i jednatelem. V současné době zaujímá stabilní pozici na trhu. Zaměstnává čtyřicet pracovníků a položí ročně kolem 25 000m2 šikmých ploch střešních konstrukcí. Klade důraz na spokojenost zákazníka, poněvadž si je vědoma, že nejlepší propagaci a referenci vytváří sám spokojený zákazník.
Firma má zavedeny systémy managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a následně i systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 1801:1999 a systému enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005.

2. ČSAD Kyjov, a. s. Boršovská 2228/5, 697 34 Kyjov, tel.: 518 698 490, e-mail: csad@csadkyjov.cz, www.csadkyjov.cz, ředitel Ing. Pavel Dufek
Firma ČSAD Kyjov má více než padesátiletou tradici a bohaté zkušenosti s podnikáním v silniční dopravě. Vznikla v roce 1949 a během uplynulých let se vypracovala mezi významné dopravní firmy v České republice.
K zásadní změně došlo po 1.10. 1993, kdy byla vytvořena akciová společnost ČSAD Kyjov, ta rychle rozvíjí své tradiční dopravní činnosti v nákladní a osobní silniční dopravě a v přepravě kusových zásilek a rozšiřuje svoje aktivity o další : celní služby a deklaraci, spedici, skladování zboží, přepravy zboží opravy_vozidel_400pod řízenou teplotou (ATP), přepravy nebezpečného zboží (ADR), a další.
Dalším významným krokem byl 25. listopad 1999, kdy firma získala certifikát systému řízení jakosti ISO 9002 pro nákladní dopravu a celní služby od společnosti Lloyd´s Register Quality Assurance a tento systém řízení jakosti ve své společnosti i nadále rozvíjí.
V současné době se ČSAD Kyjov a.s. řadí mezi prosperující a progresivní soukromé ryze české dopravní společnosti. Má bohaté zkušenosti v dopravě, moderní technické zázemí, profesionálně zdatný management, pravidelně školený a výkon-ný personál i řidiče. nova_vozidla_400_01Disponuje rozsáhlým vozovým parkem (70 kamionů, 60 autobusů) s vozidly splňující nejnáročnější ekologické požadavky (Mercedec-Benz, Volvo, Irisbus, Karosa), zaměstnává cca 280 lidí s ročním obratem přes 350 mil. Kč.

3. Chemila, spol. s r. o., Blažkova 2936/5, 695 01 Hodonín, tel., fax: 00 420 518 340 919, e-mail: chemila@chemila.cz, www.chemila.cz
Chemila, spol. s r.o. je společnost založená Společenskou smlouvou ze dne 17.6.1996. Chemila, spol. s r.o. vznikla za účelem provozování laboratorní činnosti. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 3.7.1996 Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 23984. Od počátku vzniku veškerá laboratorní činnost je vedena v souladu s požadavky platných norem. Laboratoř se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoř byla již v minulosti prověřena několika orgány, o čemž svědčí udělená osvědčení:
Osvědčení o akreditaci č. 462 / 2004 pro zkušební laboratoř č. 1273 (uděleno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.)
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.215/97/99 „Mikrobiologie poživatin“ (uděleno akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory složek životního a pracovního prostředí a lékařské mikrobiologie při Státním zdravotním ústavu v Praze)
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.249/98/2000 „Fyzikálně-chemický a mikrobiologický rozbor pitné vody“ (uděleno akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory složek životního a pracovního prostředí a lékařské mikrobiologie při Státním zdravotním ústavu v Praze)
Povolení činnosti provádět chemické, fyzikálně chemické a mikrobiologické zkoušky čistoty čištěné vody podle ČL pro zdravotnická zařízení (povoleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Brně).

V návaznosti na uvedené skutečnosti má Chemila, spol. s r.o. zaveden a zdokumentován pro laboratorní činnosti systém jakosti ve shodě s požadavky na akreditované zkušební laboratoře. Vrcholovým dokumentem potvrzujícím správnost prováděných činností je příručka jakosti, která souhrnně popisuje zavedený systém jakosti ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025. Chemila, spol. s r.o., po prověření Ministerstvem životního prostředí obdržela „OSVĚDČENÍ O DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE“.

Tisková zpráva SČS 26.1.2007 o vyhlášení a předání CENY SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK Sdružení českých spotřebitelů za rok 2006

Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín
V Kyjově 9. listopadu 2007

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/