Systém elektronické podpory obchodování

22.05.2007

Dnem 10. dubna 2007 je na Ministerstvu obrany České republiky (www.army.cz) zahájen celoplošný provoz nové verze Systému elektronické podpory obchodování – SEPO. Předpokládaný objem veřejných zakázek realizovaných v systému SEPO v roce 2007 je cca 4 – 7 mld. Kč. Registrace zájemců do systému SEPO probíhá průběžně na https://sepo.army.cz.

Dnem 10. dubna 2007 je na Ministerstvu obrany České republiky (www.army.cz) zahájen celoplošný provoz nové verze Systému elektronické podpory obchodování – SEPO (https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8940). Předpokládaný objem veřejných zakázek realizovaných v systému SEPO v roce 2007 je cca 4 – 7 mld. Kč. Registrace zájemců do systému SEPO probíhá průběžně na https://sepo.army.cz.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/