Zlatá koruna 2008, finanèní fórum

Zlatá koruna 2008, finanèní fórum na téma: Hypoteèní krize – globální problém globálních trhù; Top Hotel Praha; Anton Marcinèin, ekonom Svìtové banky

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/