Strojírenským firmám v Opavě chybí odborníci

15.10.2007

Hospodářská komora ČR v rámci projektu INSTITUT TRHU PRÁCE (ITP) pilotně ověřuje nové služby, které na trhu práce chybí. Jedním z produktů, který se v rámci tohoto projektu ověřuje v Opavě, je „Technické fórum“. Poprvé bylo toto diskusní setkání uspořádáno dne 9. 10. 2007 na Střední škole technické v Opavě. Do školy se přijelo podívat třicet zástupců firem z celého Opavska.

Opava, 9. října 2007 – Hospodářská komora ČR v rámci projektu INSTITUT TRHU PRÁCE (ITP) pilotně ověřuje nové služby, které na trhu práce chybí 

Pilotní systémový projekt Institut trhu práce realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Partnery projektu jsou Hospodářská komora ČR, Národní vzdělávací fond a úřady práce v pěti krajích České republiky. Smyslem projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky je zkvalitnění, rozšíření a modernizace služeb zaměstnanosti. 

Jedním z produktů, který se v rámci tohoto projektu ověřuje v Opavě, je „Technické fórum“. Poprvé bylo toto diskusní setkání uspořádáno dne 9. 10. 2007 na Střední škole technické v Opavě. Do školy se přijelo podívat třicet zástupců firem z celého Opavska.
O průběhu diskusního setkání informovala Ing. Eva Slaměnová z okresního zastoupení ITP Hospodářské komory ČR v Opavě:
„Cílem tohoto produktu bylo sezvat na střední školu zástupce zaměstnavatelů, aby se vyjádřili k problematice vzdělávání studentů na dané škole. Je důležité, aby zaměstnavatelé lépe poznali prostředí, ve kterém se studenti připravují na budoucí povolání, a poznali technické možnosti školy.
Jednání zahájil ředitel Střední školy technické PhDr. Burda. Pan ředitel záměrně vybral pro setkání zástupců firem obyčejnou třídu. A psal křídou na tabuli.
Potom se účastníci Technického fóra vydali na hodinovou prohlídku celého areálu Střední školy technické. Technické vybavení školy je na velmi vysoké úrovni. Po návratu do učebny následovala diskuse na avizovaná témata: vzdělávání učitelů odborných předmětů, technická orientace na základních školách a příprava žáků na strojírenská povolání.
Diskuse se brzy obrátila spíše do oblasti „náboru firem“. Účastníci se shodli na tom, že je nutné, aby firmy šly do škol, na třídní schůzky, a snažily se oslovit rodiče a jejich děti. Mezi rodiči není dostatečné povědomí o skutečných potřebách firem v opavském regionu. Rodiče byli často přímými účastníky propouštění v 90. letech a chtějí pro svoje děti lepší budoucnost.
Na Technickém fóru zaznělo, že firmy potřebují, aby do Střední technické školy nastupovaly především šikovné a technicky zdatné děti. V první řadě firmy musí přesvědčovat děti a rodiče o tom, že technické obory jsou perspektivní a že v těchto oborech děti najdou uplatnění.

Na závěr setkání ochutnali účastníci guláš, který připravili studenti oboru kuchař. Tento obor vznikl na škole v důsledku nedostatečného zájmu o technické obory.
Technické fórum naplnilo svůj cíl, a to přivést ke společnému stolu zaměstnavatele a školu, která pro ně vychovává absolventy.“ Uzavírá Ing. Eva Slaměnová.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/