Solární panely AD AS

03.04.2017

Níže přikládáme úplně znění PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/615 ze dne 30. března 2017, kterým se přijímá návrh předložený skupinou vyvážejících výrobců společně s čínskou obchodní komorou pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků, jenž se týká plnění závazku uvedeného v prováděcím rozhodnutí 2013/707/EU.

Související soubory

22250/L84_2017 UT.pdf
/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/