Silniční balíček schválen Evropským parlamentem

04.04.2019

Evropský parlament dnes hlasoval o nových pravidlech pro mezinárodní silniční dopravu. Tato pravidla jsou součástí tzv. silničního balíčku, který měl upravit fungování kamionové dopravy v Evropě.

Téma řidičů kamionu a jejich pracovních podmínek, včetně mzdového ohodnocení, bylo již delší dobu horkým tématem, které rozdělovalo EU. Česká europoslankyně Martina Dlabajová dlouhodobě upozorňovala, že sektor dopravy je vysoce mobilní, a vyžaduje proto specifickou úpravu pravidel, která by byla nekomplikovaná, jednotná, jednoznačná a snadno vymahatelná. Jejích cílem mělo být usnadnění dopravní činnosti, ale zároveň zajištění ochrany řidičů.

„Dnes jsme v Evropském parlamentu schválili kompromis, který respektuje specifičnost odvětví dopravy a zároveň zajišťuje vyváženost mezi ochranou řidičů a zachováním volného pohybu služeb v EU. Považuji to za vítězství pro české dopravce a řidiče kamionů,“ komentuje výsledek M. Dlabajová.

K dnešní dohodě v Evropském parlamentu tak došlo díky české europoslankyni, která již dříve prosadila vyjmutí dopravního sektoru z obecných pravidel pro vysílání pracovníků a jejich projednávání v rámci speciální úpravy silničního balíčku: „Vyjmutí mezinárodní dopravy byla od počátku má priorita. Vždyť uplatňovat na dopravu stejná pravidla, jaká byla ušita na míru třeba stavebnictví, by bylo v praxi neproveditelné a ohrožovalo by to budoucnost poskytování dopravních služeb i fungování vnitřního trhu.“

Europoslanci dnes přijali také nová nastavení pravidel pro vykonávání kabotáže, která se svojí povahou liší od běžného tranzitu i mezinárodní dopravy. Součástí balíčku je také zpráva o požadavcích na maximální dobu řízení, minimální dobu odpočinku.

O kompromisu z Evropského parlamentu budou nyní diskutovat také členské státy EU spolu s Evropskou komisí. Martina Dlabajová se bude těchto jednání přímo účastnit coby zpravodajka stanoviska ke zprávě o požadavcích na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci.

„Dnešní výsledek hlasování je vykročení správným směrem. Šlo především o budoucnost Evropy a zachování jejích hodnot. Stále jsme ale na začátku legislativního procesu. Budu hájit budoucnost kamionové dopravy i na úrovni třístranného vyjednávání mezi Parlamentem, Komisí a Radou,“ uzavírá M. Dlabajová.

Detailnější informace lze nalézt ve videu, kde je vysvětlena aktuální situace i co silniční balíček přinese českým dopravcům a řidičům: https://www.youtube.com/watch?v=Bk0NbyzBxXA.

 

Michaela Müllerová

Kancelář poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/