Silniční balíček potřebuje více času pro diskuzi

21.01.2019

Hospodářská komora ČR, a zejména ti její členové, kteří se věnují autodopravě, pozorně sledují legislativní proces navazující na změnu evropské směrnice o vysílání pracovníků spočívající v projednávání obsahu tzv. silničního balíčku na půdě Evropského parlamentu. Silniční balíček by měl podle původních předpokladů zakotvit mimo jiné i speciální režim pro vysílání pracovníků v oblasti autodopravy.

Aktuální stav legislativního procesu je následující:

Poslanci Evropského parlamentu se 10. ledna na Dopravním výboru shodli pouze na nových pravidlech pro vykonávání kabotáže. Zároveň odmítli další dvě neoddělitelné části tzv. silničního balíčku týkající se vysílání a maximální doby řízení a minimální doby odpočinku.

Dle poslanců by měly společnosti provést dodávky v rámci jiné země EU po dobu tří dnů po přeshraniční dodávce. Současná legislativa umožňuje tři operace během sedmi dnů. Aby se zabránilo systematické kabotáži, po tomto období nebude kamionům umožněno provádět nové kabotáže v téže zemi do dvou a půl dne po návratu do země svého sídla. Vozidla se také musí nakládat nebo vykládat jednou za čtyři týdny v členském státě, ve kterém je společnost registrována. Pro zefektivnění chtějí poslanci, aby byla vozidla vybavena elektronickými dokumenty a digitálními technologiemi. Poslanci také chtějí zabránit tzv. letter box companies, proto musí podniky silniční nákladní dopravy prokázat, že provádějí podstatnou část svého podnikání v členském státě, kde jsou registrovány.  V neposlední řadě poslanci navrhují, aby společnosti, které používají dodávky (tzv. LCV) nad 2,4 tuny pro mezinárodní dopravu, dodržovaly pravidla jako provozovatel silniční dopravy, aby se zabránilo narušení trhu.

Není tak jasné, zda na další plenárním zasedání EP bude projednávána jen Dopravním výborem doporučená kabotáž, anebo i výborem neschválené úpravy. Při případném projednávání neschválených částí, nebude vyloučeno přijetí dalších pozměňovacích návrhů, které by mohly mít negativní dopad na konkurenceschopnost českých autodopravců. HK ČR je proti předkládání výborem neschválených návrhů a apeluje na poslance, aby je ještě pečlivě zkonzultovali se zástupci odvětví autodopravy. Podle HK ČR musí být balíček pojímán jako jeden celek, jehož části nelze separovat, v opačném případě hrozí chaos v mezinárodní silniční dopravě.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/