Shrnutí metodik k zákonu o zadávání veřejných zakázek

30.11.2016

Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který kompletně nahrazuje dosavadní právní úpravu a reaguje na nové směrnice Rady Evropské unie z roku 2014. Vzhledem k tomu, že s sebou nová právní úprava přináší řadu změn, týkajících se například vyloučení účastníka zadávacího řízení, lze očekávat, že některá ustanovení budou, alespoň zpočátku, v praxi činit problémy.

Ve snaze zamezit těmto negativním jevům, provádějícím jakoukoliv zásadní změnu právních předpisů, vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže metodiky a stanoviska. Účelem těchto dokumentů je odstranění mezery mezi legislativním zněním a praktickým užitím konkrétních ustanovení.Za účelem větší přehlednosti a snadnější organizace jsme pro vás připravili seznam metodik a stanovisek se stručným shrnutím nejpodstatnějších informací. V níže přiloženém souboru naleznete odkazy na kompletní znění uvedených materiálů. Seznam bude průběžně aktualizován.

Vypracoval Odbor legislativy, práva a analýz
Aktualizováno k 23. 3. 2018

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/