Seminář Jak zvládnout nové požadavky na kvalitu? pomohl podnikatelům s přechodem na novou normu ISO 9001:2015

03.06.2016

V sídle HK ČR dnes proběhl seminář  “Jak zvládnout nové požadavky na kvalitu?“,  který účastníkům umožnil prodiskutovat hlavní změny v základní normě na kvalitu a dal návod promyslet si postup při přechodu na novou normu ISO 9001:2015.

Hlavní změnu představuje požadavek na zapojení celého vedení v rozvoji podniku. Od manažerů se očekávají důkladnější přístupy při plánování, řízení a hodnocení procesů. Na příkladech z praxe byl předveden nový model řízení organizace založený na zvažování rizik a uplatňování procesního řízení s omezenou dokumentací. Zástupci firem byli informováni, že systémy ISO nyní lze provozovat bez velké papírové dokumentace, a celý systém lze řídit v elektronické formě. Tento seminář se uskutečnil v rámci projektu seminářů “Jak zvládnout nové požadavky na kvalitu?“ pořádaných Hospodářskou komorou České republiky, Sekcí kvality. V  1. polovině roku 2016 se ve spolupráci s regionálními hospodářskými komorami podařilo zorganizovat 9 seminářů po celé ČR. Projekt stále pokračuje a na měsíc červen a září se připravují další 2-3 semináře. Na seminářích vystupovali zástupci certifikačních orgánů: Ing. Milan Trčka, výkonný ředitel NQA CZ s.r.o., Ing. Jan Svobodník, EurChem, výkonný ředitel QUALIFORM, a.s., Ing. Jana Olšanská, výkonný ředitel CQS, vedoucí certifikačního orgánu CQS, Ing. Lenka Adamčíková zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu a tajemník certifikačního orgánu CQS, Ing. Marie Šebestová, auditorka, CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti a Ing. Alena Chalupová, certifikovaný manažer CSR. Obsah semináře byl bezprostředně hodnocen účastníky za velmi dobrý, užitečný a zdařilý, získali nové informace a návod jak pohlížet na nové požadavky systému kvality podle normy ISO 9001:2015. Zájem účastníků o problematiku dokumentovala i závěrečná diskuze, která ve většině seminářů prodloužila plánovaný čas ukončení semináře. V rámci projektu byla vydána tištěná publikace (brožura): “EFEKTIVNÍ MANAGEMENT KVALITY – PRŮVODCE ISO 9001“.Publikace je sestavena tak, aby z ní bylo možno firemnímu týmu rozdělit úkoly, které napomohou ke hladkému přechodu na nový systém kvality. Publikaci připravila Sekce kvality HK ČR, na projektu se podílel následující kolektiv autorů: Ing. Milan Trčka, vedoucí projektu, výkonný ředitel NQA CZ s.r.o. (části 4, 5, a 6); Ing. Jan Svobodník, EurChem, výkonný ředitel QUALIFORM, a.s. (část 7), Ing. Jana Olšanská, výkonný ředitel CQS, vedoucí certifikačního orgánu CQS a Ing. Marie Šebestová, auditorka, CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti. (část 8) a Ing. Alena Chalupová, certifikovaný manažer CSR (části 9 a 10).Stáhněte si příručku „Průvodce ISO 9001“  

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/