Prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k článku „Čunek si oblíbil Brusel – jezdí sem častěji než musí“ otištěnému v Lidových novinách 18.6.2007

18.06.2007

Uvedený článek považujeme za tendenční a neobjektivní. Tvrzení, že cesty ministra Čunka do Bruselu nesouvisí s jeho agendou „čerpání peněz z unijních fondů“ je zcela lživé. Jiří Čunek navštívil Brusel ve funkci ministra pro místní rozvoj pouze dvakrát!

Poprvé to bylo 2. března, kdy předal evropské komisařce pro regionální politiku Danutě Hübner Národní strategický referenční rámec ČR (NSRR) na léta 2007-2013. Druhá cesta ministra Čunka do Bruselu proběhla ve středu 6. června. Jelikož do gesce ministerstva pro místní rozvoj patří také oblast cestovního ruchu a regionální politiky, je zcela na místě, že se ministr zúčastnil otevření Domu měst, obcí a regionů a oslav 5. výročí CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU  a Zastoupení Prahy při EU.
Dům měst, obcí a regionů zřídil Svaz měst a obcí, se kterým ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě úzce spolupracuje na mnoha společných projektech a který také finančně podporuje. 
Při druhé cestě se navíc ministr pro místní rozvoj sešel kromě jiných i s evropskou komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübner, jejíž účast na slavnostním večeru byla předem avízována a potvrzena. Tedy i v tomto případě je v článku uvedena výslovná nepravda. Toto jednání bylo sice stručné, nicméně v kontextu dnešní situace vyjednávání s Evropskou komisí se jeví jako zcela zásadní.  Ministerstvo pro místní rozvoj si uvědomuje obtížnost problematiky evropských fondů a těm novinářům, kterým jde o skutečně objektivní informace, je připraveno poskytnout konzultace s odborníky na tuto problematiku.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/