Profesních schůzek v Opavských školách se účastní i zástupci firem

05.12.2007

V průběhu celého podzimu probíhají na základních školách v Opavě profesní třídní schůzky, na kterých jsou rodiče žáků devátých tříd pravidelně informováni, jak vyplnit přihlášku na střední školu, jaké mají možnosti výběru a koho mají kontaktovat, pokud se potřebují poradit.

„Dosud nejvzdálenější budoucnost, která se na těchto třídních schůzkách probírala, byla závěrečná zkouška na střední škole. To bychom chtěli změnit. Myslíme si, že rodiče mají právo na informace o tom, která povolání v okrese mají největší perspektivu a jak se daří budoucím zaměstnavatelům jejich dětí v okrese.“ Komentuje Michaela Hozáková, vedoucí okresního zastoupení ITP HK ČR v Opavě. 

Ve spolupráci s Odborem školství Statutárního města Opavy se podařilo dosáhnout toho, aby se třídní schůzky na opavských základních školách konaly v různých termínech. A s řediteli jednotlivých základních škol jsme předjednali účast firem na profesních schůzkách s rodiči žáků devátých tříd. Ve většině oslovených základních škol jsme se setkali s velmi vstřícným jednáním. Výsledkem toho je pravidelná účast 3-7 firem na všech předjednaných třídních schůzkách. 

Jedná se o novou formu zprostředkování informací rodičům žáků základních škol v rámci kariérního poradenství, která je ověřována v rámci pilotního systémového projektu Institut trhu práce, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu s dalšími partnery-Hospodářskou komorou ČR, Národním vzdělávacím fondem a úřady práce v pěti krajích České republiky. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření a modernizace služeb zaměstnanosti. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, nebylo účelem dostat firmy na všechny třídní schůzky v základních školách, ale ověřit si základní postupy, jak rodiče oslovit a získat příznivou reakci na jejich vystoupení. 

Přestože ještě neproběhly všechny plánované třídní schůzky, výsledky setkání na školách jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány, aby se podařilo odstranit nedostatky a vylepšit koordinační působení. Jak říkají zástupci strojírenských firem, kterých je v okrese poměrně hodně: „Učíme se dělat nábor, který jsme už jednou uměli“. 

Cílem těchto akcí je zprostředkovat rodičům informace, které by jim mohly pomoci při rozhodování o budoucím povolání jejich dětí. Pro všechny účastníky je rovněž velmi důležité, aby děti po absolvování návazného studia zůstaly na Opavsku a neodcházely za vhodným uplatněním do jiných regionů. 

 

 

Zdroj: Hospodářská komora ČR, projekt ITP, pracoviště Opava

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/