Prezident HK ČR: „Evropa musí dojít ke změně“

09.05.2012

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel vystoupil dne 9. května na konferenci „Konkurenceschopnost a růst“, která se uskutečnila při příležitosti Evropských dnů v Kaiserštejnském paláci v Praze.

„Co se děje s Evropou? Jakým způsobem se bude řešit Řecko a jakým způsobem bude Evropa chránit svůj vnitřní trh?“ Těmito otázkami zahájil svou řeč na konferenci o konkurenceschopnosti a růstu Petr Kužel, prezident HK ČR. Dle něj odpovědi na tyto otázky nikde nezaznívají stejně jako na ty, jakým způsobem se mohou podnikatelé na svou Evropu spolehnout, jak zabezpečí ochranu trhu nebo jak se budou rozvíjet rozpočty. Podle prezidenta Hospodářské komory České republiky se nikdo nechce zadlužit, nicméně nejen situace v ČR, ale i volební výsledek ve Francii dokazují, že škrty musí být. Řeč byla i o situaci v Řecku a Španělsku. „Evropa si lže. Například Španělsko má v některých kantonech i více jak 50 % nezaměstnaných a my jsme začali dělat, že problém neexistuje,“ zmínil mimo jiné Petr Kužel.

„Evropa musí dojít ke změně! Tomu, kdo ji řídí, musí jít především o Evropu a musí mu jít o to, aby Evropa a jednotlivé členské státy byly v růstu,“ řekl prezident HK ČR. Dále na konferenci zmínil potřebu evropského strategického plánu 2020-2050, protože Evropa stále ještě nemá ucelený program toho, co chce v budoucnu dokázat. Prezident HK ČR mimo jiné zdůraznil i nutnost změny vnímání podnikatelů ze strany Evropy a to tak, aby české podnikatele Evropa začala brát vážně. Řeč byla i o otázce programů EU. „Hospodářská komora České republiky se v minulosti snažila využít programů, v rámci kterých byla poskytnuta finanční opora českým firmám, které se snaží proniknout na třetí trhy. Zmínit mohu třeba východní partnerství nebo projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009—2012 (SVV). A právě to vše je potřeba využít, protože my všichni jsme součástí jedné Evropy,“ zdůraznil Petr Kužel, prezident HK ČR, který hovořil nejen o konkurenceschopnosti, ale i o vzdělávání a o potřebě změny myšlení evropských komisařů, kteří „fyzicky“ nepodporují malé a střední podniky. Požádal proto komisaře a sociální fondy mimo jiné i o financování vzdělávání pro učňovské školství. V neposlední řadě zmínil i nutnost nastavení přenosové soustavy Evropy, což je velmi důležité pro růst Evropy, velké korporace i přidruženou výrobu.

„Budu velmi rád, pokud ze slov budou činy, z činů realita a z reality růst Evropy,“ dodal závěrem Petr Kužel.

Na konferenci „Konkurenceschopnost a růst“ vystoupil i evropský komisař pro rozšiřování Štefan Füle a státní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling. Oba se shodli na tom, že Česká republika a Evropská komise sdílejí stejné priority, které považují za důležité pro překonání současné dluhové krize. Mezi vystupujícími byli krom jiných i Dan Braun, 1. Náměstek ministra pro místní rozvoj ČR, Rudolf Strohmeier, zástupce generálního ředitele, Generální ředitelství pro výzkum a vývoj Evropské komise a Jan Hrušák, vrchní ředitel Sekce vědy a výzkumu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Podkladový materiál konference „Konkurenceschopnost a růst“ naleznete v příloze.

  

  

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/