Prezentace Národního centra Czechskills na Mezinárodním semináři celoživotního učení v Kroměříži

27.05.2009

Ve dnech 13. a 14. května 2009 se v Kroměříži konal 16. ročník celostátního semináře, který se zabýval aktuálními otázkami rozvoje celoživotního učení. Pořadateli semináře bylo Město Kroměříž a Hospodářská komora České republiky. Své místo na této významné události měla prezentace Národního centra CzechSkills při HK ČR a odboru vzdělávání, která zdůraznila jak důležitost a nezastupitelnost počátečního vzdělání tak potřebu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Celostátního semináře se zúčastnilo 137 odborníků ze všech druhů odborných škol, úřadů práce, krajských úřadů, ministerstev, podniků a dalších organizací ze všech krajů České republiky. V pěti obsahových částech celostátního semináře vystoupilo se svými referáty celkem 18 představitelů různých organizací podílejících se na realizaci koncepce celoživotního učení v České republice. V obsahovém bloku, zaměřeném na zkušenosti ze zahraničí vystoupili také zahraniční hosté z Evropského centra pro podporu odborného vzdělávání (CEDEFOP) a ze sousedního Slovenska a Rakouska. Během semináře bylo také předneseno 25 diskusních příspěvků.   Obsah referátů proslovených během jednání celostátního semináře na jedné straně ukázal, že ve více resortech organizace usilují o realizaci strategie celoživotního učení. Referáty i diskusní příspěvky potvrdily, že realizace strategie celoživotního učení přináší prospěch jednotlivcům, zaměstnavatelům i celým sektorům. Referáty zahraničních hostů účastníkům semináře poskytly zajímavé a užitečné informace a jejich zkušenosti byly inspirací pro další rozvoj celoživotního učení u nás. Jednání celostátního semináře dále ukázalo, že v posledním období se v České republice podařilo v realizaci strategie celoživotního učení pokročit a byly také vytvořeny některé předpoklady pro realizaci této strategie v příštích obdobích. Na druhé straně jednání přispělo k identifikaci problémů a bariér v realizaci strategie celoživotního učení, které by se měly eliminovat.Rozvoj celoživotního učení je však podle názoru většiny účastníků semináře příliš pomalý. Stále například chybí účinné finanční i nefinanční pobídky pro zvýšení účasti dospělých na vzdělávání, jakož i pobídky pro jednotlivce i zaměstnavatele. Chybí náležité inovace rekvalifikací, zaměřené na zvýšení účinnosti rekvalifikací. Přínosy stovek vzdělávacích projektů financovaných z prostředků Evropské unie nebyly dosud náležitě vyhodnoceny, aby bylo možné zlepšovat využívání těchto prostředků ve prospěch rozvoje různých forem vzdělávání. Dosud nebyl zaveden ucelený systém prognózování kvalifikačních potřeb na trhu práce. Chybí soustavná opatření a aktivity, zaměřené na zvyšování kvality dalšího vzdělávání.  Aby se dosáhlo ještě výraznějšího účinku semináře, obrací se jeho účastníci prostřednictvím Memoranda na instituce a orgány ovlivňující realizaci strategie celoživotního učení s těmito výzvami a požadavky:

1.      zavést motivační nástroje ke zvýšení účasti dospělých na celoživotním vzdělávání a ve větší míře zainteresovat školy na jeho realizaci      

2.      zlepšovat podmínky pro dostupnost celoživotního vzdělávání pro zaměstnance, zejména pro zaměstnance malých a středních podniků

3.      podporovat spolupráci odborných škol a podniků, a to na úrovni lokální, regionální, sektorové i národní

4.      rozšířit vzdělávání uchazečů o zaměstnání, zejména prostřednictvím rekvalifikačních kurzů

5.      více využívat operační programy Evropského sociálního fondu pro realizaci strategie celoživotního učení

6.      zavést soustavné prognózování kvalifikačních potřeb na trhu práce

7.      podporovat organizace uvedené v Implementačním plánu Strategie celoživotního učení ČR při plnění jejich úkolů

8.      zajistit včas finanční prostředky, určené na udržitelnost a pokračování prací konaných při plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení ČR

 

Další informace o semináři: www.celozivotniuceni.cz Memorandum viz příloha. 

Související soubory

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/