Prezentace českých dodavatelů zdravotnické techniky v Hongkongu

15/05/2018

České firmy vysoce hodnotí svoji účast na veletrhu zdravotnické techniky Hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair, kde se představily již podruhé se společnou expozicí. Celkem šest firem se prezentovalo ve dnech 7. – 9. května 2018 na českém pavilónu a dále v rámci českého semináře za účasti stovky odborníků. Firmy podpořil náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar, který vystoupil v úvodu semináře a vedl společně s generální konzulkou Lucií Nebesářovou jednání s partnery na Food and Health Bureau. Česká účast na veletrhu proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie, který připravil Generální konzulát ČR v Hongkongu jako součást Českých dnů v regionu delty Perlové řeky.

Na letošním ročníku veletrhu vystavovalo v Hong Kong Convention and Exhibition Centre ve dnech 7. – 9. května 2018 téměř 300 firem a institucí ze 13 zemí. Národní pavilón měla Česká republika, Polsko, Pákistán, Tchaj-wan a čínské provincie Guangdong a Ningbo. Další vystavovatelé přijeli z EU, Severní Ameriky, východní Asie i Blízkého východu a samozřejmě z kontinentální Číny a z Hongkongu.

Na českém pavilónu s plochou 54 m2 se představily firmy ELLA-CS se stenty pro gastrointestinální trakt, INOTECH ČR s pomůckou pro poskytování masáže srdce, Linet Group s nemocničními lůžky, MZ Liberec se systémem distribuce lékařských plynů, M-Tray se systémem stravování nemocnic a TSE s inkubátory pro novorozence. Firma ELLE-CS současně zastupovala Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. České firmy podpořila na veletrhu i při jednání s místními partnery oficiální delegace Ministerstva zdravotnictví ČR vedená náměstkem ministra Radkem Policarem, kterého doprovázela ředitelka Odboru mezinárodních věcí a EU Kateřina Baťhová a pracovník Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Pavel Daněk.

Samostatný český seminář s názvem „The New Wave of Czech Innovations Transforming the Medical World“ přitáhl pozornost stovky odborníků a zájemců o české výrobky. Po zahájení ekonomickým diplomatem M. Vágnerem vystoupil s příspěvkem na téma český systém zdravotnictví a příležitosti pro spolupráci náměstek ministra zdravotnictví ČR Radek Policar a poté s prezentacemi všechny české firmy. Na závěr obchodní ředitel Linet Group představil integrované řešení pro nemocnice, které sdružuje tři české výrobce Linet – MZ Liberec – TSE. Seminář měl velkou odezvu, zazněla řada dotazů a bilaterální jednání pokračovala na české expozici.

Náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar podpořil české firmy i při jednání se svým partnerem Dr. Chui Tak-yi, Under Secretary for Food and Health, kde společně s generální konzulkou Lucií Nebesářovou a dalšími členy delegace představil český systém zdravotnictví a možnosti studia medicíny na fakultách v ČR. Obchodní dimenzi spolupráce a možnosti dodávek českých firem jako příspěvek k realizaci 10ti letého plánu rozvoje nemocnic v Hongkongu přiblížil Petr Foit, obchodní ředitel Linet Group. Dr. Chui v rámci diskuse potvrdil, že na realizaci 10ti-letého plánu vláda uvolnila dalších 300 mld. hongkongských dolarů/825 mld. Kč, zatímco první finanční injekce v roce 2016 činila 200 mld. hongkongských dolarů/550 mld. Kč.

České firmy vysoce hodnotily svoji účast na letošním ročníku zdravotnického veletrhu v Hongkongu. Během třídenní expozice realizovaly 180 jednání, z kterých zhruba čtvrtinu lze vyhodnotit jako významná, s perspektivou dalšího rozvoje spolupráce. Nejčastějšími partnery při jednáních byly firmy z Hongkongu, Thajska, kontinentální Číny, Tchaj-wanu a Indie. Další rozhovory proběhly s firmami z Bangladéše, Macaa, Filipín, Malajsie, Ruska, Singapuru, Ukrajiny, UAR, Východního Timoru a Vietnamu. Dvě z šesti českých vystavujících firem se zúčastnily minulého ročníku veletrhu. Jedna z nich na základě jednání v Hongkongu realizovala kontrakt na konzultační práce v Litvě za 1,0 mil. Kč a druhá pokračovala ve svých úspěšných dodávkách do Hongkongu v úhrnné sumě několika desítek milionů korun. Další z českých účastníků vystavoval poprvé, ale již tři roky realizuje dodávky do Hongkongu.

Četnost jednání podpořily kontakty s Hong Kong Medical and Health Device Industries Association, jejíž předseda prof. Andros Chan se osobně angažoval při vyhledávání partnerů pro českou delegaci. K úspěchu veletrhu a návštěvnosti přispěla i souběžně pořádaná konference Hospital Authority Hong Kong, jejíž předseda prof. John Leong byl představen české delegaci.

Vypracoval: Ing. Milan Vágner

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/