Pozvánka na účasti na “Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla”, Slovinsko

06/09/2019 Martin Lukáč

Dovolujeme si Vás informovat o projektu “Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla”.

Projekt má za cíl přispět k rozvoji hospodářských činností především v cestovním ruchu, vědě, vzdělávání, kultuře, historii a dalších hospodářských odvětvích, která svědčí o výsledcích stávajících evropských kulturních cest. Projekt byl zahájen v lednu 2019, kdy se zástupci několika ministerstev, vědeckých a profesních institucí, jednotek regionální a místní samosprávy a sdružení setkali na setkání v Pamětním centru Smiljan v Chorvatsku (místo narození Nikola Tesly) a oficiálně zahájili tento projekt.

Potvrzení účasti na projektu je možná na emailové adrese: info@turkultur.hr.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/