Pozvánka na „Slovenskú kooperační burzu Nitra 2018“

27/04/2018 Monika Müllerová

Dovolujeme si Vás pozvat na „Slovenskú kooperační burzu Nitra 2018„, která se bude konat v Nitře dne 23. 5. 2018, a to během konání Mezinárodního strojírenského veletrhu 2018 a elektrotechnického veletrhu ELO SYS 2018.

Slovenská kooperační burza je organizovaná každoročně od roku 2007 Slovenskou agenturou pro rozvoj investic a obchodu. Tato mezinárodní akce se zaměřuje na bilaterální rozhovory firem, na prezentaci nabídek partnerství, tendrů, volných výrobních kapacit, požadavků na vytvoření společných podniků se zahraničními partnery a možnosti investic, zejména v oblasti automobilového průmyslu (automatizace, robotizace, elektromobilita), strojírenství, energetiky, informačních a komunikačních technologií, výzkumu, vývoje a inovací.

Slovenská kooperační burza je každoročně největším a nejprestižnějším setkáním slovenských a zahraničních podnikatelů na Slovensku. Další důvody k účasti lze shrnout do následujících bodů:

  1. Setkání už 12 let nabízí unikátní možnost jednat s relevantními obchodními partnery v jeden den a na jednom místě.
  2. Vstup na mezinárodní strojírenský veletrh 2018 a elektrotechnický veletrh ELO SYS 2018 v Nitře.
  3. Bilaterální rozhovory na základě individuálního předem naplánovaného harmonogramu.
  4. Sourcing – příležitost pro slovenské firmy zapojit se do dodavatelského řetězce významné nadnárodní společnosti.
  5. Atraktivní doprovodný program – panely, zaměřené na automatizaci a robotizaci, elektromobilitu a dopravní prostředky pro 21.staletí, aktuální výzvy pro financovaní vědy, výzkumu a inovací.
  6. Nové kontakty, obchodní a investiční příležitosti doma i v zahraničí.
  7. Přímá zpětná vazba, informace a individuální konzultace k vybraným teritoriím, projektům a financování.

Registrovat se můžete zde.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/