Pozvánka na mezinárodní fórum „BREST-2018“, Bělorusko

27/12/2017 Monika Müllerová

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní kontaktní fórum „BREST-2018„, které se uskuteční ve dnech 26. – 27. 4. 2018 v běloruském Brestu.

Cílem fóra je sloužit jako platforma pro setkávání a komunikaci běloruských podnikatelů a podnikatelských subjektů s těmi zahraničními. Účastníci akce budou mít navíc možnost seznámit se v exhibičních prostorách s běloruskými i zahraničními výrobky a službami z následujících odvětví: rychloobrátkové zboží, stavební materiály, výrobky lehkého a chemického průmyslu, strojní inženýrství, zemědělství, doprava, turismus a další.

Bližší informace o akci získáte prostřednictvím telefonních čísel: + (375 162) 20 80 80; 21 81 02; 21 80 36, e-mailu: ved@ccibrest.by či na webových stránkách fóra.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/