Podnikatelům v Jihomoravském kraji byl určen seminář, který se konal v pátek 29. února na Regionální hospodářské komoře v Brně

05.03.2008

Jednalo se o druhý seminář o možnostech financování podnikatelských záměrů z evropských fondů z celorepublikového cyklu krajských seminářů s názvem „Evropské fondy Aktuálně“, pořádaný Hospodářskou komorou České republiky a Unií malých a středních podniků v tomto roce. Tématem přednáškového dopoledne, jehož se účastnilo kolem 90 firem z Jihomoravského kraje, bylo financování podnikatelských záměrů z fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013.

O samotnou náplň semináře se postarali odborníci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, agentury Czechinvest, Státního zemědělského intervenčního fondu a dalších organizací, kteří přítomné podnikatele v první části seznámili s novinkami v možnostech čerpání z evropských fondům v tomto roce, podporou podnikání na venkově či podporou podnikání v Jihomoravském kraji. Druhá polovina přednášek pak byla zaměřena na konkrétní informace spojené s projekty, jejich přípravou, realizací, řízením rizik, finanční management apod.

Seminář začal za účasti náměstka ministra pro evropské záležitosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR Daniela Touška. „Nechceme nesystémově pouze nalévat peníze do ekonomiky, ale naopak v rámci možností, které se dnes nabízí podnikatelům v rámci evropských fondů postupně zlepšovat jejich konkurenceschopnost,“ uvedl Toušek.

„V blízké době bude agentura CzechInvest opět přijímat žádosti o financování ICT projektů malých a středních firem. Telefónica O2 připravuje svá řešení tak, aby odpovídala kritériím příslušného programu, a podnikatelé je ve svých projektech mohli snadno využít,“ uvedl Petr Očko ze společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

„Od 3. března jsou přijímány registrační žádosti v nově otevřených výzvách OPPI. Podnikatelé mohou žádat v programech ICT a strategické služby, Potenciál, Školicí střediska, Nemovitosti a Inovace – projekt na ochranu práv průmyslových vlastnictví. Žádat lze opět v elektronickém systému e-Account a podpořené projekty by měly podpořit a zvýšit konkurenceschopnost českých podniků,“ uvedl Martin Potůček z regionální kanceláře CzechInvestu pro Jihomoravský kraj.

Zdeněk Soukal ze Státního zemědělského intervenčního fondu informoval o Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto Programu se naskýtají nové možnosti i pro malé a střední podnikatele na venkově, kteří hodlají své podnikatelské záměry orientovat na činnosti nezemědělské povahy s cílem vytváření nových pracovních příležitostí na venkově. Z tohoto důvodu vyzval účastníky semináře, aby zvážili své reálné možnosti rozvoje podnikatelských aktivit i ve venkovských mikroregionech.

„Chtěli bychom zdůraznit, že podnikatelé by v žádném případě neměli čekat s přípravou svých projektů až na vyhlášení výzev. Již nyní mohou konzultovat a promýšlet své projektové záměry se zprostředkovatelskými subjekty tak, aby měli dostatek času své projekty vhodně připravit k čerpání z nových dotačních titulů,“ upozornila Renata Dvořáková, konzultant pro podporu podnikání ze společnosti Eurovision, a. s.

„Kromě výplaty dotací, což je závěrečná fáze celého procesu, nabízíme klientům poradenství a doporučení při zpracování projektu. Posoudíme záměr klienta, vyhledáme vhodný dotační program a ve spolupráci s externími partnery zajistíme zpracování projektu. V neposlední řadě samozřejmě také zajišťujeme předfinancování a spolufinancování projektů. V současné době poskytujeme klientům komplexní službu během celého dotačního cyklu,“ uzavírá Petr Laník ze společnosti Česká spořitelna, a.s.


Prezentace (pdf):
Renata Dvořáková
Petr Laník
Richard Lev
Petr Očko
Martin Potůček
Petr Bajer

 

Další ze seminářů se uskuteční ve Středních Čechách (20. 3.) , potom (31. 3.) Karlovy Vary, (10. 4.) Hradec Králové, (24. 4.) Ústí nad Labem, (7. 5.) Ostrava, (22. 5.) Olomouc, (5. 6.) Liberec, (19. 6.) Pardubice, (26. 6.) Zlín, (11. 9.) České Budějovice, (18. 9.) Plzeň, (2. 10.) Jihlava, (16. 10.) Střední Čechy, (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

 

Související soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/