Podnikatelská mise HK ČR do Brazílie

13/03/2020 Miroslav Veselka

Ještě před začátkem koronavirové epidemie se uskutečnila podnikatelská mise firem z oboru pivovarnictví organizovaná HK ČR do Brazílie, kterou vedl viceprezident HK ČR Bořivoj Minář. Hlavním cílem byla prezentace českého piva, networking mezi českými a brazilskými podnikateli a podpis MoU mezi HK ČR a Asociací mikropivovarů brazilského státu Rio Grande Do Sul. Memorandum podepsali prezident AGM Diego Machado a viceprezident HK ČR Bořivoj Minář. Slavnostní ceremonie se uskutečnila během Festivalu piva – Festival Brasileiro da Cerveja – v brazilském městě Blumenau, na stánku místní asociace pro turistiku a kulturu ABLUTEC. Podpisu byl přítomen také prezident této asociace, Develon Rocha.

Cílem daného Memoranda je vytvoření dlouhodobého partnerství mezi AGM a HK ČR, stejně jako mezi členskými firmami obou institucí v pivovarnickém sektoru. Tato spolupráce přinese benefity oběma stranám a přispěje ke zvýšení bilaterálního obchodu mezi brazilským státem Rio Grande do Sul a Českou republikou.

Původně měl být dokument podepsán během projektu ekonomické diplomacie v Porto Alegre, ve dnech 16. a 17. března 2020, který však byl z důvodu nebezpečí šíření onemocnění COVID-19 zrušen. Vzhledem k nejistotě způsobené šířením koronaviru vyjednala HK ČR s partnery z Rio Grande do Sul změnu termínu i místa setkání. Představitelé AGM a HK ČR se proto setkali již dříve v Blumenau, aby se zástupci české delegace mohli co nejdříve vrátit do své vlasti.

I díky aktivitám HKCR a českých firem je zde velký zájem o české pivo i pivní technologie. A to až do té míry, že místní vláda schválila snížení lokálních daní na dovoz piva i technologií”, říká viceprezident HK ČR Bořivoj Minář.

HK ČR touto misí navázala na úspěšné mise do Brazílie organizované Komorou v minulých letech a opět ještě více pootevřela dveře českým exportérům do této destinace.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/