Podnikatelé v pohostinství bitvu o stravenky nevzdávají

28.02.2008

Zrušení daňové znatelnosti příspěvku na stravování ve formě stravovacích poukázek bude mít katastrofální důsledky pro podnikatelskou sféru i pro zaměstnance. Uvádí to společné prohlášení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a ČMOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu.

 

Zrušení daňové znatelnosti příspěvku na stravování ve formě stravovacích poukázek bude mít katastrofální důsledky pro podnikatelskou sféru i pro zaměstnance. Uvádí to společné prohlášení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a ČMOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu.„Nestává se tak často, že podnikatelé a zástupci zaměstnanců mají na něco stejný názor,“ podotkl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Pavel Hlinka. Zdůraznil, že AHR jde hlavně o malé a střední podnikatele. Pro ty, kdo podnikají v pohostinství, představují obědové tržby placené stravenkami někdy padesát i devadesát procent. Pro přibližně sedmnáct tisíc podnikatelů provozujících restaurační zařízení, u nichž stravenky tvoří podstatnou část celkového obratu, bude podle SOCR jejich zrušení likvidační. Malým a středním podnikatelům mimo tento obor pak zase nastává problém se zajištěním obědů pro jejich zaměstnance.„Závodní stravování, ať už ve vlastním zařízení zaměstnavatele či prostřednictvím stravenek využívají téměř čtyři miliony zaměstnanců. V případě zhruba čtyřiceti procent zaměstnanců poskytuje zaměstnavatel příspěvek na stravenky. Jsou to zaměstnanci především malých a středních firem, pro které není ekonomicky efektivní provozovat vlastní zařízení závodního stravování a příspěvek na stravenky je pro ně jedinou možností, jak svým zaměstnancům závodní stravování zajistit. Zcela nepochybným důsledkem, pokud by byl poslanecký návrh schválen, bude výrazné omezení příspěvků zaměstnavatelů na stravování nebo jejich úplné zrušení,“ uvádí prohlášení SOCR a ČMOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu. Upozorňuje také na to, že zrušení stravenek bude mít negativní vliv na stravovací návyky zaměstnanců.Za pravdu jim dává i aktuálně zveřejněný průzkum společnosti Factum Invenio, z něhož vyplývá, že při zrušení příspěvků na stravenek by své stravovací zvyklosti změnily dvě pětiny zaměstnanců, kteří dnes tento nejrozšířenější benefit dostávají. „V momentě, kdy stravenky přestanou existovat, lidé skončí u oběda v podobě deseti deka salámu a housky. To se nakonec promítne do zvýšených nákladů na zdravotní péči,“ upozornil prezident AHR na zdravotní důsledky nevhodné stravy.Zaměstnavatelé i odbory z oblasti stravování nepomíjejí ani fakt, že navrhovaná změny zákona zakládá nerovnost mezi zaměstnavateli, kteří provozují vlastní zařízení závodního stravování a mohou náklady s jeho provozem i nadále zahrnovat do daňově uznatelných nákladů a zaměstnavateli, kteří pouze poskytují příspěvek na stravenkové poukázky.„Navrhovatelé zrušení fiskální podpory stravenek zcela podcenili její multiplikační efekt, který průřezově prochází od ekonomiky přes hospodářskou politiku a personalistiku až po zdravotní stav zaměstnanců. Naopak přecenili vliv daňové podpory pro státní rozpočet, protože systém sice do určité míry zatěžuje příjmovou stránku státního rozpočtu, současně ale zvyšuje zaměstnanost, snižuje rozsah šedé ekonomiky (zejména v sektoru pohostinství) a rovněž zvyšuje podíl položek s vyšší sazbou DPH na spotřebním koši, neboť každá stravenka je zatížena základní sazbou DPH ve výši devatenácti procent na rozdíl od potravin se sníženou sazbou DPH,“ praví společné prohlášení SOCR a ČMOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu.Další problém, který návrh na zrušení daňové znatelnosti stravenek, který podpořila i vláda, spočívá v tom, že pokud bude přijat, začne platit od poloviny letošního roku. „Existují kolektivní smlouvy, kde se uvádí, za jakých podmínek bude zaměstnancům poskytováno stravování. Jenomže takhle se ty podmínky v polovině roku změní. A bude to mít dopad i na vyjednávání kolektivních smluv a vyšších kolektivních smluv pro příští rok. Odbory budou tlačit nejen na zvyšování mezd o inflaci, ale budou samozřejmě chtít zohlednit i změnu v podmínkách stravování,“ dodal prezident AHR.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/