Podnikatelé v Pardubickém kraji diskutovali o evropských fondech

22.06.2008

V Domě techniky v Pardubicích se dne 19. 6. 2008 uskutečnil v pořadí již desátý seminář z celorepublikového vzdělávacího cyklu pro podnikatele „Evropské fondy AKTUÁLNĚ – pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky“. Vzdělávací cyklus pořádá Hospodářská komora České republiky a Unie malých a středních podniků ČR společně se zástupci ministerstev a jiných institucí, které tvoří součást procesu čerpání evropských fondů. Tématem semináře, organizovaným ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje bylo financování podnikatelských záměrů z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-2013.

V Domě techniky v Pardubicích se dne 19. 6. 2008 uskutečnil v pořadí již desátý seminář z celorepublikového vzdělávacího cyklu pro podnikatele „Evropské fondy AKTUÁLNĚ – pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky“. Vzdělávací cyklus pořádá Hospodářská komora České republiky a Unie malých a středních podniků ČR společně se zástupci ministerstev a jiných institucí, které tvoří součást procesu čerpání evropských fondů. Tématem semináře, organizovaným ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje bylo financování podnikatelských záměrů z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-2013.

Ředitel Krajské hospodářské komory Pardubického kraje František Jarolím na úvod zdůraznil, že hospodářská komora je připravena pomáhat podnikatelům v regionu a poskytovat jim své služby nejen v oblasti dotačního poradenství.

Moderátorka semináře, Jarmila Bartuňková z oddělení evropských záležitostí Hospodářské komory České republiky, upozornila na hlavní rozdíly mezi programovacími obdobími 2004 – 2006 a 2007 – 2013. Jedná se především o několikanásobně vyšší finanční alokace a o výhodnější poměr spolufinancování. Zda dojde k vyčerpání celé alokace záleží na schopnosti žadatelů připravit dostatek kvalitních projektů, ale především na zajištění administrativní kapacity institucí, které jsou zapojeny do procesu implementace programů spolufinancovaných z fondů EU.

Zástupkyně regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Pardubický kraj Hana Kučerová představila operační program Podnikání a inovace. „V programovacím období 2007 – 2013 došlo k řadě zjednodušení pro žadatele, zejména v oblasti elektronizace projektové žádosti. Žádost se nyní podává ve dvou stupních, nejprve žadatel předloží tzv. registrační žádost, teprve potom tzv. plnou žádost. Tento systém šetří podnikatelům čas, energii i peníze, protože mnoha nedostatkům se dá předejít již na počátku celého procesu,“ uvedla v závěru svého vystoupení Hana Kučerová.

Regionální operační program po region soudržnosti Severovýchod není cílen přímo na podnikatele, ale skýtá některé zajímavé možnosti finanční podpory podnikatelských záměrů a to zejména v oblasti cestovního ruchu. Každý žadatel by si měl nastudovat tzv. Příručku pro žadatele a zjistit, zda jeho plánované aktivity jsou podporovatelné a také, zda se najde ve výčtu možných příjemců,“ zdůraznil Daniel Jankovič z Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Severovýchod.

Zástupce regionálního odboru Státního zemědělského a intervenčního fondu Aleš Sobel představil jednotlivé prioritní osy Programu rozvoje venkova České republiky. Upozornil na možnosti čerpání dotací pro malé podnikatele na venkově, které se otvírají především v oblasti tradičních řemesel, podpory začínajícím podnikatelům a dále v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Podle Petra Laníka z České spořitelny je financování rozvoje i běžných provozních potřeb malých a středních českých firem je často spojováno s jasnou vizí dosáhnout na finanční podporu ze strukturálních fondů a ostatních veřejných zdrojů. „Přílišná soustředěnost výhradně na získání podpory mnohdy vede k odpoutání pozornosti manažerů společností od dalších úvah o optimální formě financování konkrétních potřeb. Česká spořitelna připravuje bankovní produkty tak, aby co nejlépe odpovídaly konkrétním požadavkům klientů a současně v maximální míře dokázaly využívat výhod podpor ze strukturálních fondů i ostatních veřejných podpor. Umíme klientům poradit, jak co nejlépe a nejvýhodněji své potřeby financovat a poskytnout jim potřebné zdroje“, uzavřel Petr Laník.

Zástupce generálního partnera Hospodářské komory České republiky společnosti Telefónica O2 Petr Očko na setkání s podnikateli uvedl: „Evropské fondy mohou podnikatelům výrazně napomoci modernizovat jejich informační systémy a technologie a posílit jejich konkurenceschopnost. Aktuálně otevřená výzva agentury CzechInvest v rámci programu ICT v podnicích je vynikající příležitostí pro získání dotace právě na tuto modernizaci.“

Nezapomínejte, že Váš projekt bude kontrolován jak ve fázi realizační, tak v období udržitelnosti. Kontrolních orgánů může být celá řada, je kontrolován jak stav fyzický zjištěním na místě, tak veškerá dokumentace související s projektem. Povinností žadatelů je informovat implementační agenturu o průběhu projektu také prostřednictvím monitorovacích zpráv,“ upozornila v závěru semináře Renata Dvořáková ze společnosti Eurovision.

Fotogalerie

Prezentace: (pdf)
Daniel Jankovič
Hana Kučerová
Jarmila Bartůňková
Petr Laník
Petr Očko
Renata Dvořáková
Aleš Sobel
Andrej Kašický

Cílem vzdělávacího cyklu 17 odborných seminářů je seznámení podnikatelů z řad malých a středních podniků s aktuálními možnostmi v novém programovacím období 2007-2013. Semináře se soustředí na praktickou stránku procesu podávání žádosti o dotace a informuje o veškerých možnostech čerpání evropských fondů. Semináře jsou bezplatné a proběhnou ve vybraných krajských městech v ČR. Jsou určeny pro podnikatele z řad malých a středních podniků, členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a zástupce místní, regionální a krajské správy.

Další ze seminářů se uskuteční ve Zlíně (26. 6.), dále (11. 9.) České Budějovice, (18. 9.) Plzeň, (2. 10.) Jihlava, (16. 10.) Střední Čechy, (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

Související soubory