Počet aktivních podnikatelů roste

02.10.2007

Lidí, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, je o zhruba 85 tisíc více než v roce 2001. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). K poslednímu srpnu roku 2001 bylo 633 880 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které měly povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Letos ve stejném období jich už bylo 718 992, tj. o téměř dvanáct procent víc. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 213 935 OSVČ.

Správa sociálního zabezpečení evidovala v srpnu 2001 celkem 963 421 OSVČ, letos ve stejném období to bylo 916 701, což znamená pokles o necelých pět procent. „V praxi to znamená, že ubylo především těch lidí, kteří samostatnou výdělečnou činnost buď nevykonávali jako jediný zdroj příjmu, či byli v systému sociálního pojištění evidováni, ale aktivně nepodnikali,“ uvádí zpráva ČSSZ.

Samostatná výdělečná činnost se od začátku roku 2004 dělí na hlavní a vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě. Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění u těchto OSVČ jsou letos 1 491 korun.

U vedlejší výdělečné činnosti (podnikání vedle zaměstnání) je i nadále účast na důchodovém pojištění závislá na dosažených příjmech po odpočtu výdajů. Pokud si OSVČ při vykonávání vedlejší samostatné výdělečné činnosti vloni vydělala alespoň 45 200 korun, má letos povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Jejich minimální výše je 597 korun měsíčně.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/