Peníze na spolupráci firem a základních škol

06.04.2018

Základní školy mohou formou jednoduchých šablon žádat o peníze na spolupráci s firmami – odborníky z praxe s cílem zvýšit budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Aktivita je určena pro pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Na každou hodinu výuky je stanovena 1 hodina společné přípravy a 30 minut následné reflexe pedagoga a odborníka z praxe. Úhrada nákladů této spolupráce může činit 11 030 Kč.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/