OPZ, výzva č. 124: Podpora inovačního prostředí

14.04.2016

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.

Hospodářská komora ČR je možným příjemcem.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 4. 2016, 04:00 hodin.

Odkaz: https://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/