OHK Uherské Hradiště zorganizovala exkurzi výchovných poradců v členských firmách

14.11.2007

Obchodní hospodářská komora Uherské Hradiště ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, zorganizovala dne 20.9.2007 exkurzi výchovných poradců. Exkurze se konala v členských firmách OHK UH a zúčastnili se jí zástupci základních a středních škol z našeho okresu.

Mezi navštívené firmy v Uh. Hradišti patřily: Firma Dicom spol. s r.o. která se zabývá vývojem a výrobou vysoce spolehlivých výrobků pro významné vládní instituce, stejně jako pro obchodní organizace v oblasti leteckého průmyslu a služeb.

Mesit přístroje, s.r.o. kde mezi hlavní podnikatelskou činnost patří vývoj , výroba, prodeje a servis výrobků z oboru elektroniky a přesné mechaniky. Inpost,spol. s r.o., specializující se na výrobu zpracování a prodej masa a masných výrobků.

Další navštívenou firmou byl Kovokon Popovice s r.o., v Kunovicích zabývající se sériovou výrobou přesných kovových součástí.Ve Slavkově firma Kasko spol. s r.o., která produkuje výrobky a autodoplňky z plastů a v neposlední řadě jsme navštívili Slovácké strojírny, a.s. v Uh. Brodě.

Zástupci firem předvedli připravenou prezentaci, která byla zaměřená nejen na informace o nabízených produktech, ale především na představení svého přístupu k zaměstnancům. Z celé prezentace jasně vyplývalo, že nejdůležitější ve firmě jsou lidé.

Účastníci exkurze si měli možnost prohlédnout jednotlivá výrobní střediska a získat tak reálnou představu o výkonu práce ve zpracovatelském průmyslu. S vedením firem byly prodiskutovány problémy volby povolání, uplatnění absolventů odborných škol v praxi, perspektivy firem, aj. Exkurze proběhla podle plánu a splnila svůj účel, tj.seznámit výchovné poradce a firmy, a tím nastavit základ pro další spolupráci. Celá akce byla zúčastněnými velmi pozitivně hodnocena.

 

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/