Ochranné známky a jejich ochrana

01.02.2017

Jedním ze způsobů, jak chránit obchodní firmu společnosti, nebo značku výrobků a služeb, je registrace ochranné známky. Následující přehled vám přináší základní informace o tom, jaké označení může být ochrannou známkou, jak lze ochrannou známku registrovat a jak vysoký je správní poplatek.

Upraveno z. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Ochranná známka = jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, barvy, kresby, písmena, číslice

 • Registrace u Úřadu pro průmyslové vlastnictví
 • Další možnosti ochrany – registrace u WIPO (mezinárodní ochranné známky – ochrana ve státech Madridské dohody), EUIPO (ochranné známky Společenství – ochrana ve státech Evropských společenství)

Druhy ochranných známek:

 • Slovní (např.: „Hospodářská komora České republiky“)
 • Obrazová (viz. obrázek níže)

 • Kombinovaná (viz. obrázek níže)

 

Přihláška ochranné známky k zápisu do rejstříku k dispozici ZDE

Přihláška musí obsahovat:

 • obchodní firmu (název) či jméno a příjmení a sídlo či bydliště přihlašovatele
 • znění či vyobrazení přihlašovaného označení
 • seznam konkrétních výrobků a služeb přihlašovaných k ochraně včetně uvedení tříd – jednotlivé seznamy výrobků a služeb dostupné ZDE

 

Správní poplatek za podání přihlášky:

 • individuální ochranné známky do 3 tříd výrobku/služeb                                5.000,- Kč
 • kolektivní ochranné známky do 3 tříd výrobku/služeb                                  10.000,-Kč
 • za každou další třídu výrobků nebo služeb                                                         500,- Kč
 • poplatek za obnovu zápisu individuální ochranné známky                          2.500,- Kč

Ochranná známka platí 10 let ode dne podání přihlášky.

Pozor! Nelze zapsat shodné označení pro stejné výrobky nebo služby, před podáním přihlášky je nutno provést rešerši. Databázi ochranných známek naleznete ZDE

Odbor legislativy, práva a analýz Úřadu HK ČR, leden 2017

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/